Spännande samarbete vinner markanvisning i Växjö

 
Spännande samarbete vinner markanvisning i Växjö Riksbyggen+Nivika och P&E Fastigheter+Okidoki vinner markanvisning i Bäckaslöv. Området ligger på cykelavstånd från Växjö centrum och runt knuten finns det vackra naturreservatet Bokhultet.

Under våren 2022 lämnade Riksbyggen tillsammans med Nivika och P&E Fastigheter tillsammans med Okidoki in ett förslag på markanvisning för kvarteret Fiskalen i Bäckaslöv, Växjö. Förutsättningen för att få lämna in var ett formulerat samarbete mellan flera olika byggherrar. Kommunen valde att gå vidare med de två aktörsteamen, som då var okända för varandra.

– När vårt och Nivikas förslag gick vidare blev vi ihopkopplade med P&E+Okidoki, berättar Magnus Laneborg, marknadsområdeschef på Riksbyggen och fortsätter:

– Fiskalen är ett stort kvarter, totalt 19 500 m2. Genom att samla flera aktörer fick kommunen fler infallsvinklar. Det här har varit en annorlunda och mycket spännande resa som resulterat i något helt unikt.

Kvarteret Fiskalen ska bli ett nytt, urbant och levande stadskvarter som stärker attraktionskraften för hela Bäckaslöv. Under hösten 2022 arbetades det gemensamma förslaget fram. I kvarteret finns en naturlig blandning mellan bostadsrätter, hyresrätter och trygghetsboende. Det planeras även för kontor, hotell, restaurang, gemensamhetslokal och garage. 

Unika delar

Arkitektfirman Tengbom har tagit fram förslaget åt Riksbyggen och Nivika och Okidoki Arkitekter har arbetat tillsammans med P&E Fastigheter.

– Vi har lagt samman våra respektive ambitioner och har genom nära samarbete fått kvarteret att hänga ihop på ett unikt sätt. Vi har lärt av varandra och fått en bättre helhet än vad vi klarat var för sig, säger Johanna Bocian Östberg, studiochef Bostad på Okidoki.

I kvarteret Fiskalen ska det vara enkelt att leva hållbart i en stor social gemenskap och kvarteret ligger i ett område som har nära till både service och natur. Här finns bostäder i olika upplåtelseformer, som hyresrätter, bostadsrätter, kollektiv och trygghetsboende. Storleken på bostäder är 1–5 rum och kök.

– Både trygghetsboendet och kontoren är kopplade till naturliga mötesplatser som är öppna för alla i området. I anslutning till trygghetsboendet har vi till exempel en spännande mötesplats som ger både social hållbarhet och trygghet genom sina olika arrangemang för äldre. Det kan vara föredrag, matlagningskurser eller olika hälsoaktiviteter, berättar Mats Nyström, projektutvecklingschef på Nivika.

Gestaltning i nära samarbete 

Gruppen kom tidigt överens om några övergripande teman. Det har resulterat i volym och material som markerar stadsdelens torg tydligt och accentuerar kvarterets hörn. Fiskalen är en sammanhållen helhet med en inbördes variation, till exempel i höjd och materialval. Fasaderna är mestadels i tegel och trä. En sockelvåning i tegel utgör en gemensam bas, entréer markeras och högre volymer är helt i tegel för variation och dynamik.

– Vi ville tydligt visa pelare och balkar i konstruktion. Vad bärs upp och vad blir buret. Andra viktiga delar har varit variation av antalet våningar i trä och få fönsterbredder så att fasaderna får ett lugn och en rytm, berättar Johanna Bocian Östberg, studiochef Bostad på Okidoki.

Fem grundpelare för hållbarhet

Kvarterets hållbarhetskoncept har utvecklats från Växjö kommuns fem grundpelare: energi, byggnation, hållbara transporter, mark- och vattenanvändning och social hållbarhet.

– I Bäckaslöv finns det plats för många olika åldrar och skeden i livet. Kvarteret Fiskalen kommer att stärka områdets hållbarhet och öka livskvaliteten. Vi tror att kvarterets mix av innehåll attraherar både boende, arbetande och besökande, säger Daniel Bruun, Investment Manager på P&E Fastigheter.

Det finns en tydlig gemensam vision som kan sammanfattas i hållbar och vardagsnära livskvalitet. Till exempel lyfts klimatsmarta lösningar som också uppmuntrar beteendeförändringar och en stark egen identitet har skapats för att stärka den sociala hållbarheten och få kvarteret att kännas mer som hemma.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen