Skolan moderniseras för 240 miljoner kronor

 
Skolan moderniseras för 240 miljoner kronorärdsåsskolan, med sina gedigna och robusta byggnader, är en årskurs 4-9 skola som ligger vid Kortedala torg. Foto: Tuve Bygg Tuve Bygg AB har fått ett nytt uppdrag av beställaren Göteborg Stad Lokalförvaltningen, på en nybyggnad, till - och ombyggnation samt rivning av Gärdsåsskolan i Kortedala.
Skolanläggningen omfattas av ett bevarandeprogram som kulturhistoriskt värdefull. Projektet genomförs som en totalentreprenad i samverkan, under perioden januari 2019 - november 2023. Projektsumman uppgår till 240 miljoner kronor.


Tuve Bygg AB har fått ett nytt uppdrag av beställaren Göteborg Stad Lokalförvaltningen, på en nybyggnad, till - och ombyggnation samt rivning av Gärdsåsskolan i Kortedala. Gärdsåsskolan, med sina gedigna och robusta byggnader, är en årskurs 4-9 skola som ligger vid Kortedala torg.

Vissa delar av den uppfördes mellan åren 1957 - 59 efter ritningar av den kände funkisarkitekten Nils Einar Eriksson. Skolanläggningen är därför utpekad i Göteborg kommuns bevarandeprogram som kulturhistoriskt värdefull, både interiört och exteriört. Gärdsåsskolan har ett samhällshistoriskt värde och är en viktig del i förståelsen av 1950-talets stadsplanering.
Skolans byggnader är inte anpassade efter hur dagens skolarbete bör bedrivas och organiseras i arbetslag och integrerat fritidshem och behöver därför uppdateras.

I entreprenaden ingår rivning av två hus, nyproduktion av skolbyggnad, med ingående anläggningsarbeten, invändiga arbeten i befintlig skola, om- och tillbyggnad samt iordningställande av tillfälligt serveringskök och matsal.
Total LOA är cirka 10 800 kvm.

Projektsumman uppgår till 240 Mkr och projekttiden är planerad till januari 2019 - november 2023. Materialval och detaljlösningar kommer att väljas med stor omsorg och vara anpassade till skolmiljön.

Det kommer att vara pågående skolverksamhet på Gärdsåsskolan under hela byggtiden. Projektet kräver rivning, ombyggnad och nybyggnad i etapper för att kunna bedriva skolverksamhet med 400 elever under entreprenadtiden. En stor utmaning under byggtiden är att skolan ska vara tillgänglig och säker och att verksamheten ska störas så lite som möjligt.

Projektet ska utföras som en totalentreprenad i samverkan. Det innebär att Lokalförvaltningen och Tuve Bygg AB tillsammans väljer att under hela projekttiden, ha en integrerad och gemensam organisation, ekonomi och målbild. Detta gemensamma arbetssätt fokuserar på samförstånd och medger en kostnadseffektiv byggprocess med hög kvalitet.

- Vi på Tuve Bygg AB tilltalas av den öppenhet, det förtroende och mervärde som präglar ett samverkansprojekt som Gärdsåsskolan. Sedan 2016 renoverar och bygger vi om Gamlestadsskolan med särskilda krav på bevarande, och vi tar med oss många erfarenheter från detta projekt till Gärdsåsskolan, säger Robert Uthberg, Arbetschef Tuve Bygg AB, i ett pressmeddelande. 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer