Skapar framtidens hamn i Simrishamn

 
Skapar framtidens hamn i SimrishamnVisionsbild över hamnen i Simrishamn. Bild: Kaminsky Arkitektur På uppdrag av Simrishamns kommun har Kaminsky Arkitektur och Mareld Landskapsarkitekter tagit fram ett visionsförslag på hur kajen på ett bättre sätt kan möta staden.

- Hamnen i Simrishamn har en fantastisk, men idag delvis outnyttjad, potential. Vi vill visa på möjligheter att göra hamnen mer välkomnande för både Simrishamnsborna och besökare, året runt, säger Joakim Kaminsk vd på och grundare av Kaminsky Arkitektur.

Enligt pressmeddelandet från Kaminsky Arkitektur handlar framgångsfaktorn i visionen om att bjuda in och locka besökare till den spännande marina miljön och stärka såväl stadsliv som hamn. Förslaget att förlänga hamnpromenaden som en del av Sjöfartsstråket och till[gängliggöra vattnet gör att fler kan uppleva Simrishamns närhet till havet och med fler och bättre platser att mötas på kan ett aktivt stadsliv skapas, enligt pressmeddelandet.

Längs piren och norra kajen är tanken att skapa en bryggpromenad med nya byggnader som kan inhysa mat, handel och kulturverksamheter, en brygga med möjlighet för småbåtar att lägga till. Torget öppnas upp med trädplanteringar, trädäck och plats för food-trucks samt torgverksamhet. Längs Hamngatan anläggs sittbänkar som kopplar samman hamnområdet med Tullhusstranden.
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen