Skanska utvecklar ny skola i Växjö

 
Skanska utvecklar ny skola i VäxjöSkolan omfattar cirka 5 400 kvadratmeter fördelat på fyra våningar. Bild: Skanska Skanska ska utveckla och bygga en ny grundskola i den nya stadsdelen Telestadshöjden i Växjö med plats för 600 elever.
Skolan beräknas vara klar till höstterminen 2022. Ett hyresavtal har tecknats med Internationella engelska skolan. 


Skanska utvecklar skolan i samarbete med hyresgästen och projektet kommer att ha hållbarhet som en ledstjärna.
För att skapa en god skolmiljö läggs stor vikt vid hälsosamma materialval, god ventilation och närhet till växtlighet. Avsikten är att skolan ska miljöcertifieras enligt LEED.

Designen utformas för att främja en trygg och inkluderade miljö med öppna ytor och god belysning så att personalen kan ha uppsikt över eleverna.

För att tillgodose behovet av varierande miljöer planeras för både ytor som uppmuntrar till rörelse och utrymmen för lugn och ro. För att möta framtida behov utformas byggnaden med smarta planlösningar som enkelt går att förändra efter behov. Det ger också större möjligheter för samnyttjande och flerfunktionalitet.

Skolan omfattar cirka 5 400 kvadratmeter fördelat på fyra våningar. I anslutning till skolan kommer även en förskola och en idrottshall att byggas.

Byggstart är planerad till sommaren 2020, givet av att nödvändiga myndighetsbeslut kommer på plats.
Om så är fallet ska skolan stå färdig att tas i drift till höstterminen 2022.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer