Skanska utvecklar hyreskvarter i Bromsten

 
Skanska utvecklar hyreskvarter i BromstenSkanska investerar totalt cirka 460 miljoner kronor i nytt hyresbostadskvarter i Bromsten, Stockholm. Projektet omfattar fyra byggnader med totalt 145 hyresbostäder.  

I den framväxande stadsdelen Bromstensstaden i nordvästra Stockholm utvecklar och bygger Skanska hyresrättskvarteret Tora. Projektet omfattar fyra byggnader med totalt 145 hyresbostäder varav 10 LSS-bostäder, parkeringsgarage samt cirka 320 kvadratmeter lokalyta i bottenplan.

Ett stort fokus i Tora ligger på att minimera klimatpåverkan. Skanskas gröna betong, som har en halverad klimatpåverkan jämfört med vanlig betong samt solpaneler på taken är exempel på åtgärder som bidrar till lägre klimatutsläpp. Allt material väljs noggrant utifrån CO2-belastning. 

Enligt Boverkets beräkningsmodell för klimatdeklarationer uppskattas klimatavtrycket till 260 kg CO2/kvm BTA, vilket är cirka 20 procent lägre än ett jämförbart hus byggt på traditionellt sätt, skriver Skanska i ett pressmeddelande.

Skanska investerar totalt cirka 460 miljoner kronor i kvarteret Tora.  Byggkontraktet är värt cirka 310 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i det fjärde kvartalet 2021.

Förberedande arbeten har påbörjats och projektet färdigställs i slutet av 2024. 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen