Skanska tecknar avtal med Fortum värt 320 miljoner kronor

 
Skanska har tecknat avtal med Fortum Sverige om att renovera Trängslets vattenkraftverk i Älvdalens kommun, Dalarna.
Kontraktet är värt cirka 320 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det tredje kvartalet 2019.


Projektet omfattar bland annat sprängning av cirka 200 000 kubikmeter berg, förbättring av vattenvägar och tunnelbygge i befintlig damm.

Arbetet kommer att ha stort fokus på att minimera klimatpåverkan, vilket kommer att prägla valet av produktionsmetoder såsom massahantering, transporter och tillvaratagande av befintligt material i närområdet.

Byggstarten är planerad till oktober 2019 och projektet beräknas vara färdigställt i mitten av 2024.


 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer