Skanska och Balder i samarbete med Trelleborgs kommun

 
Skanska och Balder i samarbete med Trelleborgs kommunVisionsbilden visar hur de framtida stadsdelarna kan se ut. Copyright: EG Architects. Fotograf: EG Architects Trelleborgs kommun har undertecknat en avsiktsförklaring med Balder och Skanska i syfte att utveckla nya bostäder vid hamnområdet i Trelleborg.

Avsiktsförklaringen innebär att de tre parterna bildar ett bolag där kommunens ägarandel är 50 procent och bolagens vardera 25 procent. Det gemensamma bolaget ska äga mark och utveckla en stadsdel motsvarande 30 procent av de planerade byggrätterna i det gamla hamnområdet, som är en del av projektet som går under namnet Sjöstaden. Genom samarbetet tar kommunen ett stort steg framåt i utvecklingen av Trelleborg och i omvandlingen av hamn- och industriområdet.

– Det är glädjande att Balder och Skanska ser potential i Trelleborg, och att två så stabila aktörer vill vara med och förverkliga våra planer och visioner. Jag ser det som ett kvitto på att vi tänker rätt – och att det finns ett stort intresse i branschen för Trelleborgs kommun, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborgs kommun i ett pressmeddelande. 

Erik Selin, vd för Balder:

– Vi ser stora utvecklingsmöjligheter i Trelleborg och Sjöstaden, och vi har fått ett trevligt och professionellt bemötande av kommunen. 

Även Skanska är glada över samarbetet och att få möjlighet att delta i stadsutvecklingen i Trelleborg.  

– Områdets och stadens läge ökar i attraktivitet med den nya järnvägsförbindelsen som är på plats samt den planerade ringvägen. Tillsammans med kommunen och Balder är vi en stark trio och ser fram emot att få erbjuda fina boendekvalitéer likväl som samhällsservice och ett kommersiellt utbud, säger Daniel Fex, affärs- och produktutvecklare på Skanska. 

Omvandlingen av stora delar av hamnområdet och det intilliggande industriområdet är en viktig del i Trelleborgs största stadsutvecklingsprojekt i modern tid. Området, som länge utgjort en barriär mellan staden och havet, ska bli till nya stadsdelar med bostäder, service och mötesplatser. En ny sandstrand ska skapas och vattenkontakt längs med en sträcka på totalt fem kilometer tillföras – i direkt anslutning till befintlig stad.

– Det finns stora fördelar för oss som kommun att samarbeta med fastighetsbolagen i ett tidigt skede. Att vi har branschen med oss redan nu innebär att vi har bättre möjligheter att skapa en god stadsmiljö och säkerställa genomförandet, säger Fredrik Geijer, kommundirektör i Trelleborgs kommun. 

Om Kuststad 2025


Genom stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 planerar Trelleborgs kommun för nya attraktiva stadsdelar med 7000 bostäder, service och rekreation. Projektet innebär även satsningar på infrastruktur och näringsliv. Östra verksamhetsområdet ska omvandlas till Business Center Trelleborg med ett unikt läge för logistik och omlastning av gods mellan sjöfart, väg och järnväg. Utbyggnaden av den nya hamnen i ett östligt läge pågår och beräknas vara helt klar i slutet på 2025. Nybyggnation inom området för avsiktsförklaringen har som målsättning att kunna påbörjas i nära anslutning till hamnens flytt. 

Text: Henrik Ekberg

 
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer