Skanska får nytt miljardprojekt

 
Skanska får nytt miljardprojektBild: Skanska Skanska har tecknat avtal med Region Skåne om att bygga en ny vårdbyggnad och en ny servicebyggnad vid sjukhuset i Hässleholm. Kontraktet är värt cirka 1,4 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige i det andra kvartalet 2024. 

Vård- och servicebyggnaderna planeras som en sammanhängande huskropp på cirka 24 000 kvadratmeter. Vårdbyggnaden kommer att innehålla mottagning, operationssalar, eftervård för ortopedi samt sterilteknisk enhet och administrativa lokaler.

Servicebyggnaden kommer att tillgodose funktioner för godsmottagning såsom varuintag för måltider, kyl- och frysrum, vätskelager, tvätthantering, gasförråd samt central avfallsanläggning. Byggnaden kommer även att innehålla personalutrymme och administrativa lokaler. 

Vårdbyggnadens stomme kommer att bestå av klimatförbättrad betong i både stomme och platsgjutna konstruktioner. Projektet har som mål att miljöcertifieras i certifieringssystemet Miljöbyggnad.  

Planeringen av de nya delarna av sjukhusområdet Hässleholm har pågått länge och projektet går under arbetsnamnet Forth, som står för ”Framtidens ortopedi i Hässleholm”. Projektet är en samverkansentreprenad och under det gånga året har Region Skåne och Skanska arbetat med planering, projektering och kalkylering för att tillsammans arbeta fram ett riktpris.  

Förberedande arbeten inleds under våren och byggstart är planerad att starta april 2024. Byggnaderna beräknas stå färdiga under första halvåret 2028.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen