Sju tävlar om att få utforma nya biblioteket

 
  • Förslag

    Förslag "Litteraten". Bild: Akademiska Hus, Arkitekttävlingen

  • "Kunskapslänken."

  • "Utforskaren."

  • "Ett-två-tre".

  • "Himlajord."

  • "Kunskapens fyr."

  • "Kunskapens källa."

Föregående
Nästa
 
I somras bjöd Akademiska Hus in till en arkitekttävling om utformning av ett nytt universitetsbibliotek för humaniora och konst mitt emellan Korsvägen och Götaplatsen i centrala Göteborg. 
Intresset för att gestalta det nya biblioteket var mycket stort och nu har juryn valt ut sju tävlingsförslag.

Universitetsbiblioteket behöver nya lokaler för att fortsatt utveckla en modern biblioteksverksamhet och skapa en kreativ, fysisk mötesplats för akademi och samhälle. Den nya biblioteksbyggnaden ska samla nuvarande Humanistiska biblioteket, Konstbiblioteket och Biblioteket för musik och dramatik under samma tak.

Nu har sju tävlingsförslag valts ut, som alla tydligt visar på en behovsanpassad biblioteksmiljö med forskning och utbildning i centrum. Förslagen visar också hur universitetet kan öppna upp mot staden och berika stadslivet runt Korsvägen, som kommer att genomgå en stor förändring genom bland annat den nya stationen för Västlänken.  

Vilka arkitektteam som står bakom förslagen är hemligt, även för juryn, ända tills vinnaren utses i juni. Tävlingen arrangeras i samverkan med Göteborgs universitet, Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter. Alla tävlingsbidrag finns utställda på universitetsbiblioteket, öppet för alla att besöka, till och med 31 maj.
 
- Vi i juryn har ett spännande uppdrag och får ta del av många riktigt bra förslag, vilket ju är hela syftet med att genomföra en tävling. Universitetsbibliotekets verksamhet och den unika platsen mitt i staden ställer höga krav på funktion och gestaltning. Genom tävlingen hyser vi stora förhoppningar om att hitta den bästa samarbetspartnern för en utveckling av nya lokaler för universitetsbiblioteket, säger Åsa Henninge, marknadsområdesdirektör vid Akademiska Hus, i ett pressmeddelande. 

På universitetsbiblioteket i Näckrosen behövs nya rum för samverkan, mötesplatser, fler studieplatser, bättre forskningsmiljöer och ett innovativt och yteffektivt sätt att ta hand om och tillgängliggöra Göteborgs universitets samlingar. Det kommer bland annat att göras möjligt genom Sveriges första automatiserade system för höglagring av böcker.

 - Det är väldigt bra förslag som har kommit in. Ett nytt universitetsbibliotek kommer inte bara bli ett viktigt nav för forskning och utbildning inom humaniora och konst, utan också vara en central mötesplats i kunskapsstaden Göteborg. Ett bibliotek är per definition en mötesplats för demokrati och kunskap. Hela idén med Näckrosenområdet, som i dag kan upplevas som ett undangömt campus, är att universitetet ska bidra till att bygga stad med social hållbarhet i fokus, säger Mårten Tiselius, fastighetsstrateg vid Göteborgs universitet. 

Ett nytt universitetsbibliotek är ett av Akademiska Hus planerade och pågående byggprojekt för Göteborgs universitet i området runt Näckrosen vid Renströmsparken mellan Götaplatsen och Korsvägen. Sedan 2012 har universitetet arbetat med att samlokalisera stora delar av sin verksamhet inom konst och humaniora, som nu är spridd på olika platser i staden.  

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer