Serneke bygger brandstation

 
Serneke bygger brandstationUddevalla ska få en ny brandstation. Serneke och Uddevalla kommun har tecknat entreprenadkontrakt för byggnation av en ny brandstation åt Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Brandstationen, som ska stå färdig under 2023, har ett ordervärdet på totalt 159 miljoner kronor.

Parterna har sedan tidigare haft ett samverkansavtal om att uppföra Uddevallas nya brandstation på fastigheten Halla-Stenbacken i Uddevalla kommun. Serneke, kommunen och räddningstjänsten har gemensamt sedan hösten 2020 arbetat med utformningen av den nya brandstationen med en totalyta på drygt 4 000 kvadratmeter samt en ny cirkulationsplats. Projektet har nu nått ett nytt delmål genom att kontrakt för totalentreprenaden av brandstationsbyggnaden inklusive utvändig markmiljö signerats.

I dagsläget pågår byggnation av cirkulationsplatsen med anslutande gator och övrig infrastruktur samt grundförstärkning i anslutning till brandstationen. Projektet beräknas stå färdigt under 2023 då den nya brandstationen tas i drift.

– Det känns jättebra att vara framme vid ett fas 2-kontrakt och därmed klartecken till att förverkliga det vi, på ett transparent och kostnadseffektivt sätt, utformat ihop med Uddevalla kommun, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och övriga projektpartners. I samverkan värderar vi olika val kring teknik, utformning och genomförande för att skapa de bästa förutsättningarna för en långsiktigt väl fungerande verksamhet, hög byggbarhet och effektiv förvaltning, säger Christoffer Sundin, arbetschef Serneke, i ett pressmeddelande.

Av det totala ordervärdet om 159 miljoner kronor inkluderas 137 miljoner kronor i orderingången för andra kvartalet 2021, då resterande 22 miljoner avräknats sedan tidigare.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer