Så blir Saabs säkerhetsklassade kontor

 
Så blir Saabs säkerhetsklassade kontorFoto: Vectura Vectura Fastigheter utvecklar Saabs kontor om 24 000 kvm i Brunnshög, Lund. Saab satsar och samlokaliserar sina verksamheter i Skåne till den nya fastigheten där forskning och utveckling kommer att bedrivas. 

Kockums och Combitech är de två bolagen inom Saab AB som kommer att vara verksamma på husets nio våningsplan. Överenskommelsen parterna emellan innebär att Vectura blir ny fastighetsägare och kommer att utveckla nya lokaler med Saab som hyresgäst. Hyresavtalet som är tecknat har en initial löptid om 20 år och projektets byggstart blir under våren 2023 med planerad inflyttning till hösten 2025.

- Jag är mycket glad över den investering som nu görs i Skåne. Detta är en angelägen satsning för Saab i en tid där det finns en stor efterfrågan på våra produkter och vi kommer behöva växa i antalet medarbetare. Flera verksamheter samlas nu i toppmoderna, ändamålsenliga lokaler för att fortsätta designa och utveckla ubåtar och fartyg i absoluta världsklass, säger Mats Wicksell, chef för affärsområde Kockums på Saab.

Byggnaden kommer att utformas till en modern arbetsplats designad för att möta Saabs specifika behov. Fastigheten utgör ett skyddsobjekt och omfattas därmed av höga säkerhetskrav. Genom samverkan mellan Vectura och Saab möjliggörs högkvalitativa och effektiva kontorsytor och testverksamheter som kommer att uppfylla Saabs krav på säkerhet, miljö och hållbarhet. Det kommer också att skapas utrymme för nya möjligheter och innovationer både för medarbetare i huset och i närliggande område. 

- Vi på Vectura ser fram emot att arbeta tillsammans med Saab för att utveckla deras framtida arbetsplats i Brunnshögs expansionsområde. Huset kommer att bli en symbol för innovation, en mötesplats för nytänkande och kunskap där man lär sig och utvecklas av varandra, säger Joel Ambré, VD på Vectura Fastigheter.

Vectura är redan etablerade i Lunds Science Village och ämnar skapa en ny mötesplats och drivkraft för innovation i en dynamisk och progressiv region. Utöver Saabs framtida arbetsplats inom Brunnshög, satsar Vectura i nuläget på bland annat projektet The Loop.

Det nya kontoret kommer att certifieras enligt LEED Gold, vilket speglar parternas engagemang för att uppnå hög miljöstandard och hållbarhetsfokus i projektet. Certifieringen kräver omfattande insatser för att minimera en byggnads miljöpåverkan genom att använda energieffektiva lösningar, förnybara energikällor samt ha en effektiv vattenhantering.

  

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen