Så vill de förnya Jakobsbergs centrum

 
Så vill de förnya Jakobsbergs centrumBild: BSK Arkitekter, Ellinder Sten, TMRW Jakobsbergs Centrum ska förnyas och bli en trygg och trivsam stadskärna som lever över hela dygnet. Ett nytt kommunhus, nytt kulturhus, en aktiverad stadspark, nya butikskoncept och uppfräschade handelsstråk är några av delarna i Citycons vision för Jakobsbergs Centrum.

– Att kommunen har tagit beslut om att utreda en möjlig samlokalisering av sin verksamhet till Jakobsbergs centrum ger bra förutsättningar för en förnyelseresa. Vi vill samverka med kommunen så att centrum blir en mer trygg och trivsam, innehållsrik och aktiv mötesplats. Tillsammans kan vi säkerställa att utvecklingsresan blir både socialt och ekonomiskt hållbar för alla inblandade parter, säger Veronica Palmgren, Urban Development Director på Citycon.

Citycon deltar i ett parallellt uppdrag om ett nytt kommunhus baserat på Järfälla kommuns lokal- och verksamhetsbeskrivning men har även tagit fram planer på att lyfta fler delar av centrum. Riddarparken har många goda kvalitéer men upplevs otillgänglig. Citycon föreslår att gemensamt med fastighetsägaren Järfälla kommun ge parken ett nytt innehåll med fler aktiviteter. Ambitionen är att göra parken mer inbjudande och tillgänglig för kommuninvånare i alla åldrar.

– Tänk om vi kunde ha ett härligt kulturhus mitt i Jakobsberg vid Riddarparken där det skulle sjuda av aktiviteter för gamla som unga, och en mer öppen och inbjudande torgyta. Det behövs för att vi ska få ett levande centrum. Ett nytt kulturhus med bibliotek, café och fritidsgård skulle betyda mycket för Jakobsbergs identitet och öka attraktiviteten för Jakobsbergs Centrum som handelsplats, säger Veronica Palmgren.

Det är ett heltäckande förslag som tillvaratar och utvecklar den befintliga stadsmiljöns alla kvaliteter och möjligheter. Här ingår exempelvis en mer anpassad butiksmix med större betoning på service, restauranger och caféer, uppgraderade livsmedelsbutiker, modernisering av gångstråken både inom- och utomhus, uppfräschning av parkeringshus och en bättre organisering av parkeringskapaciteten. För att levandegöra centrum på fler timmar av dygnet föreslås flera bostadskvarter som riktar sig till nya målgrupper. 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer