Så blir Uppsalas nya område Skeppskajen

 
Så blir Uppsalas nya område SkeppskajenBild: Ikano Bostad Detaljplanen för det nya området Skeppskajen vid Fyrisån i Uppsala har vunnit laga kraft. Skeppskajen kommer att bli ett levande område med 900 bostäder, kontor och mötesplatser. Områdets tre kända kulturhistoriska byggnader kommer att rustas upp.

- Det känns väldigt roligt att vi nu kan sätta igång utvecklingen av Skeppskajen. Med sin industrikaraktär, sitt centrala läge och närheten till Fyrisån kommer det här att bli en unik plats i Uppsala, säger Gerd Comstedt, verksamhetschef för Skeppskajen, där utvecklingen drivs gemensamt av Besqab och Ikano Bostad.

Skeppskajen är en historisk plats där det under 150 år lagrats spannmål och producerats kvarnprodukter. Nu är det dags för nästa kapitel. Arbetet med detaljplanen har pågått sedan 2016 och nu har detaljplanen för Skeppskajen vunnit laga kraft. Första steget är att påbörja rivningsarbetet för att göra plats för de nya kvarteren.

Utvecklingen av Skeppskajen drivs gemensamt av Besqab och Ikano Bostad och området kommer att utvecklas i tre etapper från norr till söder med några års mellanrum, där kontorsbyggnaderna utvecklas av Atrium Ljungberg. Det kommer bli ett levande bostadsområde med öppna och luftiga kvarter, cirka 900 bostäder, arbetsplatser, närservice, mötesplatser och torg. De nya stråken ner mot Fyrisån och områdets ursprungliga industrikaraktär och kulturarv kommer att prägla området.

Under 2023 kommer Besqab och Ikano Bostad att starta försäljningen av de första bostadsrättsprojekten som har planerad inflyttning under 2026.

­˗ I Skeppskajen vill vi skapa ett stadsliv som är öppet för alla Uppsalabor, inte bara för dem som bor i området. Det kommer att bli en varierad och levande stadsdel där moderna bostadshus och kulturhistoriska byggnader möts, säger Gerd Comstedt.

De tre kulturhistoriska byggnaderna, kända för Uppsalabor som Ångkvarnen, Jästfabriken och Tegelsilon, kommer att bli en viktig mötesplats i området med publika ytor för alla som bor, besöker eller arbetar i Skeppskajen. Under slutet av 2020 förvärvades byggnaderna av Atrium Ljungberg som har påbörjat arbetet med att hitta hyresgäster till lokalerna.

- De vackra tegelbyggnaderna är en dröm för oss att utveckla, säger Cristoffer Högberg, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg. Vår ambition är att skapa en härlig plats som uppmuntrar till möten och innovation.

Byggnationen av bostäder i området kommer preliminärt att påbörjas 2024 och området beräknas ta cirka 7–10 år att bygga ut.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen