Rockwool väljer renovering före nybyggnation

 
Rockwool väljer renovering före nybyggnationBild: Rockwoll Efter en omfattande renovering är Rockwool:s nordiska huvudkontor klart för inflyttning. Inför projektets start stod isoleringsproducenten inför valet att riva den 50 år gamla byggnaden eller satsa på att renovera den.

Rockwool invigde sitt nordiska huvudkontor utanför Köpenhamn 1972. Tack vare renoveringen som just står klar har byggnaden minskat sin energiförbrukning med 62 procent jämfört med när den uppfördes. Byggnaden, som är på 3 448 m2 och har fyra våningar, hade ursprungligen en energiförbrukning på 185 kWh/m2/år. Nu beräknas den bli ca. 68 kWh/m2/år. Byggnaden uppfyller därmed kraven på renoveringsklass 1 och är certifierad enligt DGNB Guld.

Optimerat inomhusklimat

Projektet bestod av fasadrenovering, med efterföljande isolering av fasaden samt nya fönster. Invändigt har en total kontorsrenovering skett på alla våningsplan. Ett nytt ventilationssystem samt ett nytt LED-belysningssystem med dagsljus och rörelsesensorer håller på att etableras. Dessutom har en rad olika lösningar installerats för att säkerställa optimal akustik och ljudisolering.

LCA-beräkningar visar att projektet har sparat in 370 000 kg CO2 genom att renovera i stället för att bygga nytt. Det motsvarar 320 flygresor från Stockholm till Bangkok.

- Många väljer att riva gamla, omoderna byggnader och bygga nya i stället, men som tur är märker vi att allt fler inser fördelarna med att renovera, säger Frank Ove Larsen, VD för Rockwool i Norden.

Återvinning i fokus

Under projektet gick allt spill- och rivningsmaterial till återvinning genom företagets etablerade service Rockcycle.

- I Sverige står byggbranschen för cirka 35 procent av allt avfall och en stor del kommer från rivning och renovering. All den isolering som revs ner under renoveringen samlades in och har återvunnits vid Rockwools fabriker. Den gamla stenullen har gått in i den vanliga produktionen igen där den smälts ner för att bli till nya produkter i stället för att skickas i väg på deponi, förklarar Frank Ove Larsen.

Renovering gynnar även ekonomin

Renoveringen är dock inte bara en vinst för miljön, utan har också en positiv effekt på de totala kostnaderna för bygget, säger Frank Ove Larsen:

- Renovering är inte bara lönsamt i förhållande till minskningen av CO2-utsläpp, utan också rent ekonomiskt. Totalpriset för renoveringen är ca. 24 000 SEK/m2, där nybyggnation beräknas till ca 28–36 000 SEK/m2. Det är definitivt en anmärkningsvärd kostnadsminskning.


Att renovera sina egna byggnader är ett av Rockwool Groups hållbarhetsmål. Målet är att reducera energikonsumtionen (kWh/m2) i egna kontorsbyggnader med 75 procent till år 2030 (35 procent till 2022).

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen