Ritar hotell vid Liseberg

 
Ritar hotell vid LisebergBild: Semrén & Månsson Semrén & Månsson har ritat det nya hotellet intill World of Volvo och Lisebergs expansionsområde. Projektet innefattar en varsam ombyggnad av en historisk byggnad samt en tillbyggnad på 16 våningar. Nu börjar byggnationen av hotellet som kommer att bli ett landmärke i området.

Det nya hotellet kommer att uppföras vid Mölndalsån, precis intill Liseberg och World of Volvo, och utgör en unik förening mellan historisk industrimiljö och modern arkitektur. En äldre fastighet på Nellickevägen som hyst Rundqvists boktryckeri, en historisk byggnad från 1800-talet, kombineras med ett helt nytt 16-vånings höghus med 217 hotellrum, ritat av Semrén & Månsson.

Den äldre fastigheten återväcks och genomgår en omfattande restaurering där fönster byts ut till äldre utförande och takkuporna på taket som under åren försvunnit, återställs. Den restaurerade byggnadens karaktär sätter tonen för hotellets design, och här kommer besökare att finna restaurang, bar och lobby.

– Vi är stolta att i detta expansiva område kring Liseberg ha väckt liv i en gammal historisk byggnad med stark karaktär. Vi har återställt det gamla tryckeriet till sin forna glans och tar dess historia in i framtiden, säger Isak Heedman, arkitekt på Semrén & Månsson.

Den äldre, historiska byggnaden integreras alltså med ett högre hus. Tillbyggnadens detaljerade röda fasad och tegelsockel knyter an till den gamla byggnadens och områdets industriella karaktär.

– Som höghus betraktat är det speciellt i staden då den inte är strikt modernistisk. Det är snarare inspirerat av områdets äldre industriarkitektur och tryckeriets historia. Detaljeringen i fasaden med skuggverkan och reliefer bidrar till en vacker byggnad mellan Liseberg och World of Volvo, säger Isak Heedman.

Hotellet byggs mitt i det pågående stadsutvecklingsprojekt som sträcker sig längs med Mölndalsån och E6:an. Projektet inkluderar även Lisebergs expansion och World of Volvo, som tillsammans med nya promenadstråk och grönytor gör området mer tillgängligt för göteborgarna.

Operatör för hotellet blir Strawberry.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen