Ridhus blir konserthall

 
Ridhus blir konserthallFoto: Melina Hägglund
Ridhuset vid Kungliga Musikhögskolan ska renoveras och göras om till konserthall. Det är Akademiska Hus som står bakom projektet som beräknas vara klart 2022.

Våren 2016 stod Kungliga Musikhögskolans nya campus klart med två nya byggnader i vilka Akademiska Hus investerade cirka 800 miljoner kronor. Ett nytt musikcentrum hade skapats för såväl studenter, lärare och allmänhet med ambitionen att bli en central mötesplats för musik som stärker Stockholms internationella attraktionskraft inom konstnärlig utbildning och forskning. Nu har turen kommit till att framtidssäkra huset som de två nya byggnaderna omger, det vill säga det byggnadsminnesförklarade gamla ridhuset i tegel.

–Renoveringen kommer att ske varsamt och ge ridhuset nytt liv igen. Vi ser fram emot att byggnaden ska kunna fyllas med människor och musik och utgöra en viktig kulturell träffpunkt för både Kungliga Musikhögskolan och Stockholm. Det känns mycket positivt att planera för en framtid där vi kan mötas och dela upplevelser på plats igen, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Flexibel multifunktionssal
Ridhuset görs om till en multifunktionssal med flexibla ytor som maximalt ska kunna ta emot 300 personer samtidigt. Här ska Kungliga Musikhögskolan kunna anordna konserter, utställningar, workshops, konferenser och installationer samt genomföra samarbeten och arrangemang med andra lärosäten, kulturinstitutioner och näringslivsföreträdare. Lokalen kommer att innehålla en serveringsdel som ger besökare möjlighet till förtäring och stor vikt läggs vid åtgärder som främjar god funktionalitet och akustik. För att behålla husets unika karaktär lämnas exempelvis exteriören orörd och flera av de putsade väggarna inne i lokalen likaså.

–Vår vision för KMH är "musik för människan och framtiden" och i denna fyller ridhuset en viktig funktion som samlingsplats med musiken i centrum. Vi ser fram emot en utvecklad samverkan med externa aktörer och gläds åt ytterligare en fantastisk lokal för KMH:s utbildning och forskning, säger Helena Wessman, rektor vid Kungliga Musikhögskolan.

Renoveringen påbörjas omgående och beräknas pågå till våren 2022.   

Källa: Akademiska Hus

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer