Rekordsatsning på högteknologiskt sjukhus

 
Rekordsatsning på högteknologiskt sjukhusDet nya sjukhuset beräknas kosta 7 miljarder. Bild: White arkitekter Region Värmland satsar 7 miljarder kronor till en omfattande till- och ombyggnad av Centralsjukhuset i Karlstad. Satsningen på sjukhuset är ett av Sveriges största vårdbyggnadsprojekt, ett sjukhus specialiserat för högteknologisk vård, effektiv akutsjukvård och läkande vårdmiljöer.

White arkitekter fick i januari 2019 i uppdrag att arbeta med omstruktureringen av Centralsjukhuset i Karlstad och programhandlingen färdigställdes före sommaren 2020. Under onsdagen kom beskedet från Region Värmland att man beslutat om rekordsatsningen som gör regionen redo att möta framtidens vårdbehov. Något som ställer höga krav på både arkitektur och planering.

– Att bygga lokaler för samhällsbärande verksamheter, så som sjukvård, innebär ett stort ansvar gentemot medborgarna. Arkitekturen i nya CSK tar höjd för att de framsteg som forskningen gör och sättet vi ger och får vård på kommer att revolutioneras flera gånger om under sjukhusets livslängd, säger Cristiana Caira, områdesansvarig för vårdarkitektur på Whites Göteborgskontor, ansvarig arkitekt i projektet och konstnärlig professor i vårdarkitektur på Chalmers.

Arbetet har bedrivits i tätt samarbete mellan White, Region Värmland och ett antal experter och specialister. Allt från landskapsarkitekter till trafikplanerare och träbyggnadskonstruktörer finns med i arbetsgruppen. För vårdens framtidsutmaningar gäller inte bara demografi och att hålla jämna steg med forskningens framsteg, även kraven på hållbara byggnader ökar.

– Genom att ha både helhetsperspektiv och samtidigt ta in detaljexpertis tidigt i processen möjliggör vi hållbar arkitektur. På Centralsjukhuset i Karlstad skapar vi inte bara ett sjukhus, utan ett nav för hela Region Värmland som medborgarna ska känna sig trygga med och stolta över, säger Mathias Nilsson, uppdragsledare från White som tillsammans med Cristiana Caira har lett projektet.

På Region Värmland ser man fram emot vad det stora projektet kommer att innebära för medborgarna.

– Det har varit ett otroligt välfungerande samarbete där både vårdens behov och de tekniska förutsättningarna tagits i beaktning och man har fått ihop en bra helhet, säger Jim Nilsson, projektchef på Regionfastigheter i Region Värmland.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer