Rabatter som välkomnar bin

 
  • Säsongsplanteringarna är inspirerade av naturen både när det gäller sitt visuella uttryck, men även med fokus på pollenrika växter samt bi-hotell. Foto: Marianne Badman/Einar Mattsson

    Säsongsplanteringarna är inspirerade av naturen både när det gäller sitt visuella uttryck, men även med fokus på pollenrika växter samt bi-hotell. Foto: Marianne Badman/Einar Mattsson

Föregående
Nästa
 
Rudbeckia, fackelblomster och buddleja – i år kommer det att surras extra mycket i blomlådor och rabatter som Einar Mattssons utemiljögrupp har ansvar för. 
– Antalet pollinerande insekter som bin och humlor har minskat drastiskt. Genom att odla nektar- och pollenrika växter i våra urnor och rabatter kan vi hjälpa bina och andra insekter, säger Malin Persson, arbetsledare på Utemiljöavdelningen.

Temat för säsongsodlingarna är Urban Wildlife. Det är inspirerat av naturen både när det gäller det visuella uttrycket, men även med fokus på pollenrika växter samt bi-hotell.
– Tidigt på våren är vintergäck, snödroppar, scilla, krokus, sippor, sälg, hassel och lönn attraktiva för nyvaknade bin och humlor. I maj och juni finns i regel gott om mat när både träd och buskar blommar. Men under sensommaren kan det vara ont om mat och då kan gårdens sommarblommor och perenner fylla en viktig funktion, berättar Malin Persson.

De blommande urnorna bidrar till att bilda ett grönstråk där bina kan landa på sin jakt efter mat i staden. Målet är att se till att det finns mat åt bina under hela säsongen.
– Jätteverbena, kärleksört, stenkyndel, anisört, fjäderaster, solbrud, buddleja, rosenflockel, höstsilverax och röd solhatt är sådant som passar för bin och och humlor på sensommaren.

Bina behöver inte bara mat, utan även boplatser. Därför har utemiljögruppen även tillverkat egna bihotell som sätts ut i planteringarna och i urnorna.
– Vi har tillverkat både stora och små bihotell och de är till stor del gjorda av återanvänt material. De stora finns utplacerade i blomrabatter och de små har vi i våra sommarblomsurnor.

I de stora bi-hotellen med flera våningar har de till exempel lagt in delar från gamla trasiga krukor, mossa från hösturnorna och så har de tagit hand om hyresgästernas granar och borrat hål i bitar av stammarna.

Utemiljögruppen på Einar Mattsson består av cirka tolv heltidsanställda och ett antal säsongsanställda. De jobbar med skötsel av våra egna och externa kunders innerstadsgårdar. Med hjälp av underentreprenörer sköter de även om ett antal gårdar söder om stan, i Solna, Sundbyberg samt Hjulsta.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer