Psykiatriavdelning med människan i centrum

 
Psykiatriavdelning med människan i centrumFoto: Felix Gerlach Nio år efter att White Arkitekter började sitt inledande skissarbete, flyttar nu barn- och vuxenpsykiatrin in i sina nybyggda lokaler på Södra Älvsborgs sjukhusområde. De nya byggnaderna är del av satsningen på utveckling av den psykiatriska vården inom SÄS.

Att avstigmatisera den psykiatriska vården och dess patienter har varit en viktig del av arkitekternas uppdrag. Ledorden har varit att en vacker miljö uppmuntrar till omtanke om lokalerna och de som vistas där. De två nya byggnaderna knyts samman av ett torg som fylls av patienter, anhöriga, studenter och personal. Markplan i en av byggnaderna rymmer ett café för möten, avkoppling och samvaro.

Bakom arkitektur och inredning i de nya byggnaderna står Whites specialister på vårdarkitektur, som fått uppdraget av Västfastigheter och Södra Älvsborgs sjukhus. Cristiana Caira är ansvarig arkitekt med lång erfarenhet inom ämnet. Hon är sedan februari 2020 konstnärlig professor i vårdarkitektur på Chalmers.

– Det är en stor stolthet att nu kunna stå framför byggnaden tillsammans med hela teamet och se att vi har lyckats förvalta väldigt många av de idéer och tankar som fanns redan för nio år sedan. Det är en utmaning att få med alla bra ambitioner i så långsiktiga projekt som detta. Tack vare den goda dialogen med en fantastiskt engagerad verksamhet, en driven projektledning och genom att vi kontinuerligt hämtat stöd från aktuell forskning har hela teamet kunna leverera ett resultat som vi är väldigt stolta över, säger Cristiana Caira.

I Whites forskningsrapport ”Arkitektur som medicin” framkommer att bältesläggningar, hot, våld och medicineringar inom psykiatrin drastiskt minskar när arkitekturen är utformad efter människans behov av trygghet och säkerhet samt har koppling till naturen*. Det är med utgångspunkt i den forskningen som den nya vårdbyggnaden tagit form – i de nya lokalerna är vårdmiljöerna en del av vården. Träbeklädda väggar, milda färger, stora ljusinsläpp och vackra vyer ska ge en trivsammare vårdtid och ett snabbare tillfrisknande för patienterna.

– Här är relationer mellan människor i centrum. Nu återstår det som vi alla arbetat för under så lång tid, att huset fylls med liv och rörelse!, säger Cristiana Caira. 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer