Projekt för 3,5 miljarder till Byggdialogen

 
Projekt för 3,5 miljarder till ByggdialogenIllustration Ekerö strands förskola: LLP Arkitektkontor AB Under våren har ByggDialog blivit tilldelade flera byggprojekt runtom i landet, till ett totalt värde av 3,5 miljarder kronor. 
– Vi har fått en riktigt bra inledning på året trots världsläget, konstaterar Roberth Sundhäll vice VD och verksamhetsansvarig. 


Projekten är i huvudsak skolor och pedagogiska miljöer där bland annat Sala, Uppsala, Ekerö och Karlstad kommuner är beställare. Samtliga projekt kommer genomföras i partnering.

– Att så många beställare har fått upp ögonen för partnering är fantastiskt. Det ger oss förutsättningar att genomföra riktigt bra projekt som är inkluderande, utvecklande och kostnadseffektiva och där vi kan bygga in så mycket värde som möjligt för skattepengarna, säger Roberth Sundhäll.

Ett urval av byggprojekt som har tilldelats under våren 2022:


Byggprojekt i strategisk partnering med Sala kommun Projektet omfattar om-, till- och nybyggnation av lokaler för skola (bland annat Åkraskolan), förskola, vård- och omsorg samt kultur och fritid. Projektet löper under 4 år och har en beräknad budget på ca 500 mkr.

Bryggavägen i Ekerö 
 Projektet omfattar nyproduktion av en fyrparallellig F-6 skola, idrottshall, skolgård, parkering och angöring. Den nya skolan kommer ha plats för 890 elever och rymmer även grundsärskola och A-spår. Projektet har en budget på ca 439 mkr och genomförs i strategisk partnering där Ekerö kommun är beställare.

Orrholmsskolan i Karlstad 
I samverkan med Karlstad kommun ska man bygga nya Orrholmsskolan i Karlstad, som ska bli en treparallellig F-6 skola för 640 elever inklusive särskola. Bruttoarean är 10 500 kvm. I uppdraget ingår också ett nytt tillagningskök, en idrottshall samt rivning av befintliga byggnader. Projektet har en budget på ca 300 mkr och ska vara färdigställt 2024.

Polishus och häkte  
I samverkan med Polismyndigheten ska man bygga nytt häkte och polishus  på ca 53 000 kvm. Projektet har en budget på ca 1,4 miljarder kronor och beräknas vara klart under 2026.

Gunsta skola i Uppsala 
Uppdraget omfattar nybyggnation av Gunsta skola och idrottshall i Uppsala. Det blir en F-6 skola för 630 elever med tillagningskök (800 portioner/dag), matsal och en fullstor idrottshall. Delar av skolan ska fungera som förskola för 72 barn under de första två åren, därefter byggs lokalerna om till skolverksamhet. Skolfastigheter i Uppsala AB är beställare av projektet som har en budget på ca 250 mkr och ska vara färdigställt till höstterminen 2025.

Skolor i Svenljunga kommun 
Projektet är en strategisk partnering där Svenljunga kommun är beställare. Uppdraget omfattar nybyggnation av två F-6 skolor, en idrottshall och en förskola samt tillbyggnad av en befintlig förskola. Vi ska också göra lokalanpassningar av en lokal till förskola.  Projektet har en budget på ca 200 mkr och ska i sin helhet vara färdigställt 2026.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen