Politiskt rabalder när polishus stoppas i Malmö

 
Politiskt rabalder när polishus stoppas i MalmöFoto: Malmö stad Efter långtgående planer på ett nytt polishus i Vintrie gick Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet samman på torsdagens kommunfullmäktigesammanträde och yrkade på en återremiss av fastighetsförsäljningen, vilken är avgörande för etableringen av polishuset. Därmed kan planerna för ett nytt polishus i Malmö stoppas.

Det har funnits en majoritet för förslaget att sälja fastigheten och därför blev beslutet överraskande, efter att Sverigedemokraterna ändrade sig på sittande möte och ställde sig bakom förslaget om återremiss tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Moderaterna och Vänsterpartiet vill att fastigheten upplåts med tomträtt.

– En ohelig allians har tillsammans bestämt att opportunism går före stöd till polisen för att förstärka polisnärvaron och ökad trygghet för Malmöborna. Det är i mitt tycke en skev prioritering. Vi lever i en tid där brottsbekämpning står högt upp på mångas dagordning, men uppenbarligen inte allas. I stället för ökad trygghet för Malmöborna riskerar det nu att bli minskad lokal polisnärvaro i Malmö, säger Andreas Schönström (S) kommunalråd med ansvar för teknik och service.

– Det är beklagligt att de fyra partierna i elfte timmen plötsligt väljer att stoppa planerna för en så viktig samhällsfunktion. Deras agerande skapar osäkerhet kring polisens närvaro i Malmö, och det är olyckligt, säger Stefana Hoti (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad.

– Malmöborna borde kunna lita på att deras folkvalda kommunpolitiker, oavsett partifärg, stöttar Malmöpolisens arbete och tillkomsten av ett nytt polishus i vår stad. I kommunfullmäktige valde oppositionen i stället den raka motsatsen där billiga politiska poäng nu riskerar att bli ett politiskt självmål på Malmöbornas bekostnad. Ett nytt polishus hade stärkt polisnärvaron och det trygghetsskapande arbetet i Malmö. Vi ser därför mycket allvarligt på att detta nu riskerar att utebli, säger Roko Kursar (L) kommunstyrelsens förste vice ordförande.

För fastigheten skulle Specialfastigheter Sverige AB ha betalat strax över 50 miljoner kronor, enligt förslaget till kommunfullmäktige. För Polismyndigheten handlar det om ett 15-årigt hyresavtal, vilket regeringen har sagt ja till. Antalet arbetstillfällen uppskattas till cirka 500.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen