Peab bygger ut hamnen i Norrköping

 
Peab bygger ut hamnen i NorrköpingBild: Ramboll På uppdrag av Norrköpings Hamn bygger Peab ut Pampushamnen där flera av de största containerrederierna trafikerar. Utbyggnaden, som påbörjades i augusti 2020 och kommit halvvägs, sker för att möta framtidens krav på smarta logistiklösningar, ökade godsvolymer, större fartyg och effektivare produktion i hamnen.

Projektet omfattar byggnation av en ny pålad plattformskaj om 310 meter, en 60 meter lång tunglyftskaj och en ny hamnplan på cirka 40.000 kvadratmeter för uppställningsytor till gods. Det anläggs också nya ledningar för vatten och avlopp. Även kompletterande muddring av hamnbassängen för att uppnå erforderligt djup för fartygstrafiken i hela hamnbassängen. Materialet som man byggde upp den nya hamnplanen med togs från en yta några hundra meter bort inom hamnens fastigheter. Där har Peab sprängt och krossat berg för att använda till den nu färdigställda hamnplanen som numera iordningsställts till containeruppställning. Detta förfarande har optimerat materialåtgången och bidragit till att antalet transporter och inköp av nya bergs- och grusmassor har minimerats.

I projektet är det ett stort fokus på miljöfrågorna, för att minimera påverkan på den vattenlevande faunan har man tex tidrestriktioner för undervattenssprängning, så att det inte sker vid fiskars lekperioder och man tar dagliga grumlighetsprover i Bråviken då arbeten i vatten pågår tex pålning, muddring och dumpning.

Vad det gäller kemikalier, avfall och spillberedskap har Peabs klimat och miljöexperter specifikationer på vilka oljor och kemikalier som används och saneringsutrustning finns på alla fartyg, pråmar, containers och maskiner för ev. händelser i vatten och på land.

– Vi har en bra dialog och ständig kontakt med vår beställare Norrköpings Hamn, vi håller tillsammans miljöfrågorna högt och jag vill även lyfta upp styrkan i det här projektet – att vi nästan enbart har interna bolag på plats för såväl grundläggning, betong, marin och anläggning, säger Anna-Karin Ribnert, entreprenadingenjör på Peab i ett pressmeddelande.

Till projekt Pampushamnen ska det levereras totalt 13.000 kubikmeter betong under en treårsperiod. 

Byggstart var augusti 2020 och projektet beräknas vara klart under sommaren 2025.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen