Ökad risk för bostadskris

 
Ökad risk för bostadskrisFoto: Getty Images Många områden med högst befolkningsutveckling har sett stora minskningar i mängden bostadsbyggande. Pågår det för länge är risken stor att det blir en bostadskris, skriver Max Rydman, analytiker på Byggfakta och Citymark, i en kommentar till trenderna inom bostadsbyggandet. 

Sedan jag flyttade till Uppsala 2014 så har byggnationen varit konstant. Många av mina vanliga cykelrutter har fått läggas om över åren då någon del av vägen var en byggarbetsplats för tillfället. Detta stämmer ännu, frågan är hur länge till det kommer göra det. 2021 såg Uppsala Län mer byggstartade bostadsprojekt per invånare än något annat län, och flera stora bostadsområden har sedan dess börjat ta form. Däremot så har det skett en väldigt dramatisk ändring sedan dess, något som sker över hela landet.

I dagens ekonomiska läge så förvånar det nog få att bostadsbyggandet minskat rejält. Totala summan investerat i byggstartade bostadsprojekt minskade i 17 av 21 län under de senaste tolv månaderna, och endast i Gotland noteras en märkbar positiv ändring de senaste två åren. Med höga räntor och fortsatt höga priser på material så är det inte förvånande att många projekt inte påbörjas i den takt som tidigare planerades.

En sak som däremot sticker ut när man jämför byggstatistiken med befolkningsökningen är att många av de områden med högst befolkningsutveckling har sett stora minskningar i mängden bostadsbyggande. Sett till de fem största befolkningsökningarna i procent, Uppsala, Stockholm, Gotland, Halland och Skåne, så är det åter endast Gotland som sett en positiv utveckling jämfört med två år sedan, resterande fyra län ser en genomsnittlig minskning på över sextio procent i kostnad för byggstartade projekt.

Under kortare tidsperioder så är det inte förvånande att vissa län ser stora projekt följt av perioder med lägre byggstarter. För de fem tidigare nämnda länen så var det endast Gotland och Halland med byggstarter under genomsnittet för två år sedan, och Uppsala byggstartade mer än dubbelt så mycket som Gotland gör nu när det toppar listan. Så trots att mängden byggstarter minskat rejält där befolkningsökningarna är som störst så finns det inte riktigt någon anledning att ringa i varningsklockorna ännu. Problematiken skulle enbart förekomma om dessa minskningar fortsätter i framtiden.

Om trenden fortsätter i den här takten med minskade byggstarter om ändå bara i ett par år så riskeras det bildas ett vakuum. Om befolkningen fortsätter öka men byggprojekten fortsätter minska, så kan det leda till brist på bostäder och längre tid innan nya kan produceras. Pågår det för länge är risken stor att det blir en bostadskris, och vikt kommer nog ligga att bygga särskilt där behovet finns på sikt. Ett stort ansvar ligger på kommuner och byggföretagen att se till att detta görs rätt.

    Av: Max Rydman

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen