O-huset vinner Vårdbyggnadspriset 2021

 
O-huset vinner Vårdbyggnadspriset 2021O-huset vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge vinner Vårdbyggnadspriset 2021. Bild: White Arkitekter O-huset vinner Vårdbyggnadspriset 2021 O-huset vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge vinner Vårdbyggnadspriset 2021 i kategorin större vårdbyggnadsprojekt. Priset delas ut av Forum Vårdbyggnad. 

O-huset har ritats av White arkitekter, och Carlstedt Arkitekter har haft uppdraget åt Locum att ansvara för inredningsprojekteringen.

Med O-huset har Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge fått 29 000 kvadratmeter nya och moderna behandlingsmiljöer med 23 operationssalar, åtta interventionssalar och en ny röntgenavdelning. Utbyggnaden ligger i ett attraktivt söderläge mot parken och inrymmer även en ny sterilteknisk avdelning. Projektet omfattar också 8 000 kvadratmeter ombyggnad av befintligt sjukhus för prepostop.

– Det är väldigt hedrande att O-huset vinner det här prestigefulla priset. Framgångsfaktorerna har varit tydliga och gemensamma mål, en stark teamkänsla, högt i tak och en inkluderande process. Vi har alla arbetat hårt för att skapa ett fint projekt som håller både tidplan och budget, säger Caroline Varnauskas, ansvarig arkitekt på White Arkitekter, i ett pressmeddelande. 

Under den dramatiska covid-våren 2020 prövades O-husets flexibilitet i skarpt läge, trots att lokalerna inte var helt i bruk ännu. När behovet av intensivvårdsplatser ökade i rask takt byggdes de 23 operationssalarna om till 64 IVA-platser på bara tio dagar. Inbyggda kvaliteter som dagsljus och utblickar i en trygg och attraktiv miljö utgjorde ett starkt stöd för de påfrestningar som både personal och patienter upplevde, något som juryn också tagit fasta på. 

– O-huset har tagit fasta på de interiöra sambanden som det befintliga sjukhuset har och den nya vågformade mjuka betongfasaden är en utvecklig av platsens arkitektur. Vikten av dagsljus har prioriterats med stora glaspartier med utsikt över tallarna och den omgivande parken. Interiörerna har utvecklats med ett kulörkoncept som underlättar orienterbarhet. Omsorg kring detaljer i samspel med konsten samt ljussättning och god akustik har varit viktiga verktyg för att skapa en behaglig atmosfär i den högspecialiserade vårdmiljö som O-huset representerar, säger Caroline Varnauskas, ansvarig arkitekt på White. 

Sammanlagt har Carlstedt Arkitekter planerat möblering till cirka 250 rum i O-huset. Carlstedt Arkitekter har också haft uppdrag att rita ombyggnaden av de befintliga lokalerna i anslutning till O-huset med nya lokaler för förlossning, interim intensivvård och pre/post-operativ vård.

- Vårdbyggnadspriset är ett viktigt pris för att uppmärksamma arbetet med att utforma vårdmiljöer som både skapar förutsättningar för en patientsäker vård och en god patient- och arbetsmiljö. Vi är verkligen stolta över att O-huset vann priset och vårt samarbete med Locum, Karolinska Universitetssjukhuset och White i det här projektet, säger Stina Ljungkvist, vd på Carlstedt Arkitekter. 

Juryns motivering:
Denna byggnad för högteknologisk vård har fått en redig plan, som kombinerar effektiv vårdproduktion med bra miljöer. Inredningen spelar en stor roll, liksom de fina utblickarna från korridorsavsluten som bevarats. Parkmiljön är samtidigt en del av interiören genom de stora glaspartierna. Parken är också en satsning på personalens hälsa och rekreation. Huset omfamnar innergårdar, rum som bär både konstnärliga och naturliga inslag, vegetation och stensättningar, och berikar den tekniktunga miljön. Den inlevelse som visats byggnaden återfinns också i placeringen i landskapet och i relationen till befintlig bebyggelse. Huset har en komplex planlösning som ska rymma många funktioner. Dess utformning grundar sig i en lyckad process som inneburit samverkan med universitet och högskola. Efter färdigställandet har den visat sig bestå testet av pandemins anpassningskrav och prövat den flexibilitet som den byggts för. En dynamisk högteknologisk miljö, hållbar över tid, karaktäriserar detta projekt. Det gör även nyckelord som robusthet, samverkansprocess och verksamhetsnytta – effektiv design helt enkelt.

Priset delas ut av Forum Vårdbyggnad, en ideell förening där alla Sveriges 21 regioner är medlemmar.

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen