Nytt "Tjugofyratimmarskvarter" byggs i Västerås

 
Nytt  Tjugofyratimmarskvarter byggs i VästeråsHusen kommer att byggas med stomme av trä och laserade träfasader samt gröna tak av sedum eller gräs. Bild: K2A K2A har vunnit Västerås kommuns markanvisningstävling för utveckling av Jakobsbergsplatsen.
K2A ska bygga 20 studentlägenheter, en förskola, LSS-boende och trygghetsboende på platsen, och de kallar det själva för ett Tjugofyratimmarskvarter.
Inflytt är beräknad till 2023.


Befintlig bebyggelse vid Jakobsbergsplaten utgörs i dag av villor och lamellhus i tegel. K2A:s tävlingsbidrag utformades med hänsyn till områdets natur och promenadstigar. Den småskaliga bebyggelsen, tvåvåningshus i tre huskroppar, ska samspela med omgivningen och smälter in snarare än förändrar området. 

K2A bygger Svanenmärkta bostäder i trä i egen fabrik. K2A:s tävlingsbidrag innebär att husen kommer att byggas med stomme av trä och laserade träfasader samt gröna tak av sedum eller gräs. Tanken är att husen ska smälta in i skogsmiljön och få en färgton som samspelar med de varmgula lamellhusens tegel.

– Det är glädjande att det vinnande bidraget kan tillgodose flera boendeformer och samhällsfunktioner i samma projekt. Vi ser nämligen ett stort behov av fler förskolor och gruppbostäder i Västerås de kommande åren, säger Frederick Cederborg, Enhetschef Fastighet Västerås Stad.

– På Jakobsbergsplatsen vill vi bygga något som vi kallar Tjugofyratimmarskvarteret. Med det menar vi ett kvarter med liv och rörelse spritt över dygnets timmar. Här blandas människor med varierande bakgrund och i olika skeden i livet, som på ett otvunget sätt kan leva och trivas tillsammans på samma plats, kommenterar Johan Knaust, vd K2A.


 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer