Nyproduktion av lägenheter har stabiliserats

 
  • Stockholmsregionen är den region som avviker mest från utvecklingen på den nationella nivån. Foto: Getty Images

    Stockholmsregionen är den region som avviker mest från utvecklingen på den nationella nivån. Foto: Getty Images

Föregående
Nästa
 
Marknadsläget ser ut att ha stabiliserats de senaste tolv månaderna enligt Byggfakta.
Byggstarterna för konventionella bostäder i flerbostadshus har i stora drag legat på knappt 40 000 lägenheaster sedan ett år tillbaka. Det är ungefär 10 000 lägenheter färre än då marknaden vände nedåt under våren 2017.
Det är i allt väsentligt bostadsrätterna som dragit ned marknaden. Produktionen av hyresrätter kulminerade också under våren 2017 men har sedan dess legat kvar på ungefär samma nivå.


Sett i ett lite längre perspektiv är produktionsnivån inte särskilt dålig; den ligger ungefär på genomsnittet för de senaste fem åren och väsentligt högre än genomsnittet för de senaste tio åren. Trots det beskrivs ofta marknadsläget som katastrofalt med utgångspunkt från toppnivåerna från våren 2017. Men frågan är om en marknadstillväxt på drygt en fördubbling på tre år överhuvudtaget kunde fortsätta oavsett förändringar i de institutionella marknadsförutsättningarna.

Marknadsutvecklingen på nationell nivå stämmer dock inte särskilt bra på de regionala och lokala marknaderna. Stockholmsregionen är den region som avviker mest från utvecklingen på den nationella nivån. Byggstarterna minskade med närmare 50 procent eller 5 000 lägenheter fram till sommaren 2018 och har därefter varit oförändrade. Utvecklingen i Stockholm Stad var ännu sämre. Byggstarterna kulminerade under hösten 2017 och föll sedan med drygt 60 procent och till skillnad från de flesta andra regioner visar Stockholmsmarknaden inga tecken på att ha stabiliserats. Byggstarterna av bostadsrätter har fortsatt att minska och även nyproduktionen av hyresrätter har backat kraftigt. Stockholm Stad har i genomsnitt byggt omkring 4 500 lägenheter i flerbostadshus under de senaste fem åren. För närvarande ligger byggstarterna 30 procent under den nivån.

Utvecklingen i de andra två storstäderna är till skillnad från Stockholmsregionen klart positiv. I Göteborgsregionen ökade de totala byggstarterna fram till början av hösten 2018 och har därefter fallit tillbaka med 25 procent till omkring 4 000 byggstartade lägenheter; den klart högsta nivån under de senaste 20 åren och 15 procent högre än genomsnittet för de senaste fem åren. Och det är framför allt tillväxten i nyproduktionen av hyresrätter de senaste åren som bidragit till den positiva utvecklingen. Nyproduktionen av bostadsrätter har backat men inte mer än att byggstarterna ligger på ungefär samma nivå som genomsnittet de senaste fem åren.

Marknadsutvecklingen i Malmöregionen är också klart positiv. I augusti 2019 låg byggstarterna på 4 500 lägenheter; 30 procent över genomsnittet för de senaste fem åren och klart högst de senaste 20 åren. Och liksom i Göteborg är det framför allt nyproduktionen av hyresrätter som dragit upp marknaden. I augusti 2019 startades drygt 2000 lägenheter i hyreshus; 40 procent högre än årsgenomsnitt de senaste fem åren.  Det är framför allt en hög aktivitet i Malmö Stad som förstärkt marknaden. I större delen av de senaste 12 månaderna har byggstarterna legat mer än dubbelt så högt som året innan.

Nyproduktionen av bostadsrätter i regionen kulminerade under våren 2018, ett år senare än den nationella marknaden och halverades fram till början av 2019. Därefter har återhämningen varit stark och i augusti låg årstakten ungefär på samma nivå som året innan under samma period och 20 procent över genomsnittet för de senaste fem åren. Det är marknaderna utanför Malmö som bidragit till återhämtningen. Nyproduktionen av bostadsrätter i Malmö Stad har minskat med 30 procent jämfört med året innan och låg 20 procent under genomsnitt för de senaste fem åren. Under större delen av 2019 har årstakten varit ännu lägre.

Marknaden utanför storstadsregionerna ser ut att ha gått bra även under de senaste åren. Efter en toppnivå på omkring 22 000 påbörjade lägenheter har årstakten gått tillbaka med omkring 10 procent till knappt under 20000 lägenheter i augusti 2019. Det är framför allt produktionen av bostadsrätter som minskat medan hyresrätterna i stort sett legat på samma nivå sedan 2015; omkring 10 000 byggstartade lägenheter per år.

Det finns också stora skillnade r mellan olika regioner utanför storstäderna. Det handlar framför allt om en mycket svag marknadsutveckling för de tio största regionerna där den totala nyproduktionen i stort sett halverats sedan våren 2017. Och byggstarterna har fortsatt att minska under 2019 och låg i augusti 5 500 lägenheter, drygt 30 procent lägre än året innan.

Lars-Örjan Axling

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer