Nya klimatregler från Boverket

 
Nya klimatregler från BoverketBild: Getty Images Nu har Boverket lämnat ett förslag till regeringen om regler om gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan.

Det nya regel verket kan införas tidigast den 1 juli 2025 i reglerna om klimatdeklarationer för byggnader och föreslås att skärpas vart femte år. Gränsvärdet gäller maximal klimatpåverkan för modul A1–A5 i kg CO2e/m2 BTA från de byggnader som uppförs och omfattas av regler om klimatdeklarationer för byggnader. Gränsvärdet föreslås att omfatta samtliga byggdelar av en byggnad från grunden och dess isolering exklusive solceller och fast utrustning. En utökning av klimatdeklarationen föreslås komma i januari 2027 för att kunna anpassa reglerna till kommande EU-regler inom området. Krav på klimatdeklaration föreslås även vid vissa ändringar av befintliga byggnader från den 1 januari 2027.

Gränsvärden föreslås att hanteras i två grupper, för de byggnader som omfattas av klimatdeklarationen.

I grupp 1 ingår småhus, flerbostadshus, kontorsbyggnader, utbildning exklusive förskola, förskola, samt specialbostad. Ett gränsvärde föreslås för denna grupp (exklusive småhus) som motsvarar mediannivån för byggnadstypens referensvärde. För småhus föreslås i stället ett gränsvärde som motsvarar 75-percentilen för byggnadstypens referensvärde.

I grupp 2 ingår övriga byggnader där det saknas robusta referensvärden. Det införs ett gemensamt gränsvärde för denna grupp, som motsvarar 75-percentilen i referensvärdet för flerbostadshus. Installationer och fast inredning avsedda för verksamheten ingår inte i klimatdeklarationen och gränsvärdet för byggnader i grupp 2.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen