Ny stadsdel med över 900 lägenheter

 
Ny stadsdel med över 900 lägenheterBild: Cavendo Planerna på att förvandla området vid Häggviks stations nya entré i Södra Häggvik. Detaljplanearbetet omfattar cirka 900 lägenheter, livsmedelsbutik, två förskolor och en ny stadsdelspark.

Projektet är en del av Sollentuna kommuns övergripande plan för Södra Häggvik och går ut på att förvandla ett befintligt handelsområde till moderna stadskvarter med boende, kontor och butikslokaler. Områdets läge är strategiskt mellan centrala Stockholm och Arlanda flygplats med närhet till pendeltågstrafik och Förbifart Stockholm.

Den övergripande planen för stadsdelen Södra Häggvik är uppdelat på flera detaljplaner och möjliggör för totalt över 5 000 nya bostäder, handel, kommunal service, men även flera parker. Sollentuna kommuns ambition är att Södra Häggvik ska fortsätta utvecklas och växa och därmed på sikt växa samman med kommundelen Tureberg och bilda en regional stadskärna i centrala Sollentuna.

 Stansen 1, som omfattar kvarteren närmast den blivande södra entrén till pendeltågstationen Häggvik, utvecklas av Cavendo i samarbete med Urban Minds och ÅWL arkitekter.

- Det är ett fantastiskt stadsutvecklingsprojekt som vi är en strategisk del av. Den nya uppgången vid Häggviks station ansluter direkt till våra tänkta stadskvarter via ett nytt stationstorg med kommersiella inslag såsom livsmedelsbutik och närservice och kommer därför att utgöra entrén till hela stadsutvecklingsområdet Södra Häggvik, säger Martin Lindblad, Head of Portfolio Management på Cavendo.

För Sollentuna kommun är utvecklingen Södra Häggvik ett prioriterat projekt.

- Södra Häggvik är del av en regional stadskärna och området har ett gynnsamt läge mitt i kommunen. De som bor och verkar här har nära till kommunikationer och grönområden. Tillsammans med fastighetsägarna skapar vi en trygg och mångfasetterad stadsdel i Sollentuna, säger Henrik Thunes (M), ordförande i Sollentunas kommunstyrelse.

Målet med stadsutvecklingsprojektet är att förädla fastigheterna och platsen för att bygga en modern kollektivtrafiknära stadsdel så klimatneutralt det är möjligt. För att säkerställa klimatneutralt byggande analyseras byggnadernas klimatavtryck i ett tidigt skede i ÅWL Arkitekters egenutvecklade programvara. Området ska även certifieras enligt CityLab, den mest omfattande märkningen för hållbara stadsdelar.

Förslaget är ute på samråd mellan 2 maj och 9 juni och kommunen bjuder in allmänheten till öppet hus 16 maj, klockan 16 – 19 i Turebergshusets entréplan, Turebergs torg 1. Handlingar och information om hur synpunkter kan lämnas finns under hela samrådstiden på kommunens webbplats

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen