Ny jättefabrik för batterier

 
Ny jättefabrik för batterierBild: Arkitektbolaget Ansökan om bygglov är inlämnad för en kombinerad batterifabrik, laddarfabrik och huvudkontor för snabbväxande Växjöföretaget Micropower. Anläggningen utformas för att kunna expandera i alla riktningar, då elektrifieringen ökar beställningarna till följd av världens gröna omställning. Även byggnaden har utformats med hållbarhet i centrum.

I Öjaby längs väg 30 på motsatt sida från Växjö flygplats ska drygt 20 000 kvm lokaler uppföras: en kombinerad batteri- och laddarfabrik, huvudkontor och innovationscenter. 360 personer kommer att arbeta här från start, en siffra som man räknar med kommer att ticka uppåt kontinuerligt.

– Bygget är helt avgörande för att gå vidare med expansionen av bolaget. Vi har haft en fantastisk resa under de senaste åren och den vill vi fortsätta framåt. Vi står mitt i omställningen till elektrifiering och hjälper industrin hitta nya miljö- och klimatsmarta lösningar. Nu samlar vi alla våra medarbetare i Växjö på samma plats och det kommer ge oss en enorm drivkraft framåt, säger Torbjörn Gustafsson, CEO Micropower Group.

Det långsiktiga perspektivet och snabba föränderligheten ställer stora krav på anläggningens utformning. Arkitektbolaget låter de två fabriksdelarna, som kan byggas till åt varsitt håll på den stora tomten, förenas av huvudkontoret som har en ovanlig form. Det kallas ”rotorn” och påminner ovanifrån om en fyrarmad stjärna där tre av armarna ansluter till olika delar av fabrikerna.

– Rotorn blir en central knutpunkt där kontorstjänstemän och fabrikspersonal möts under arbetsdagen. Det ger gemenskap och stimulerar till innovation. Vi sammanför produktion och utvecklingscenter, med lättillgänglighet och transparens som ledord. Stora fönsterpartier ger inblickar och ljusinsläpp i produktionen, säger Johannes Debus, ansvarig arkitekt på Arkitektbolaget.

Ett omfattande hållbarhetsprogram upprättades från start i projektet. Byggnaden ska spegla Micropowers värdegrund av resurssnålhet och minimal miljöpåverkan. Arkitektbolaget har ritat huvudkontoret i trä från stomme till fasad och invändiga ytskikt. Man sparar på material och söker återbrukslösningar, exempelvis i markbeläggning på gården.

Dagvatten sköts helt inom fastigheten med regnbäddar, dagvattendammar och lummig grönska som samlar upp vattnet och lyfter utemiljön. En stor mängd solceller kommer att försörja produktionsanläggningen med minst lika mycket el som byggnaden förbrukar.

Ledorden för byggnadens utseende är enkelt och modernt enligt Johannes Debus. De ska spegla en avskalad småländsk tradition men samtidigt ge ett besökare ett innovativt, entreprenörsmässigt intryck och skapa stolthet bland medarbetarna.

– Utformningen var jätteviktig för oss. Byggnaden är inte bara en plats där vi verkar utan ska representera vilka Micropower är. Det tycker vi att Arkitektbolaget har fångat mycket bra, säger Torbjörn Gustafsson.

Det blir GBJ Bygg AB, som även byggde Micropower Groups nuvarande batterifabrik, som får förnyat förtroende att uppföra den nya anläggningen.

För GBJ Bygg AB är uppdraget ett bevis på att vår träbyggnadskompetens är av internationell klass, detta genom flera av våra referenser på massivträprojekt, vilka bidrar till att utveckla träbyggandet i Sverige, samt genererar koldioxidbesparingar.

- Vi är därför extra glada att få vara med och bygga även den här anläggningen för Micropower, särskilt då vi nu får bygga ytterligare en modern och unik anläggning åt dem. Entreprenaden är en samverkansentreprenad där parterna har arbetet fram anläggningen tillsammans under en längre tid, säger Staffan Dahlström, vd GBJ bygg AB.

Färdigställande och inflytt sker i etapper från sommaren 2024 och ett år framåt. 
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen