Ny forskning om effekterna av hemarbete

 
Ny forskning om effekterna av hemarbeteVad händer med våra möten när allt sker på distans? Foto: Högskolan i SKövde Kontor står tomma och många av oss arbetar sedan några månader hemifrån. Hur påverkar det vårt medarbetarskap och vad händer efter pandemin? Kommer vi att förändra våra arbetsvanor och vilka blir effekterna av hemarbete? Thomas Andersson, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde vill tillsammans med tre andra forskare undersöka olika aspekter av vad som händer med medarbetarskapet vid hemarbete.

Pandemin har kastat om spelplanen för många av oss och vardagen är sig inte lik. Thomas Andersson har jobbat hemifrån sedan mitten av mars. Han konstaterar att han som lärare är van att arbeta både självständigt och individuellt, och att utmaningen snarare varit tekniken.

– Jag tror att vi på Högskolan har bra förutsättningar för arbete på distans och många har en vana kring det. Det är ändå spännande att se vad man klarar av när man inte har något val. Det är säkert en teknikförändring som skulle tagit 10-20 år annars. Ibland är det nyttigt att bli uthängd över stupet för det kan skapa förändringar. Teknikstressen har minskat, konstaterar han nöjt.

Men vad kommer förändringarna att leda till på sikt? Thomas Andersson är övertygad om att det kommer skapa förändringar i hur vi arbetar framöver. Att vi kommer värdesätta det vi hade, men även använda det nya vi lärt oss. Han har tidigare forskat en hel del kring medarbetarskap. Nu när det blir nya förutsättningar för arbetet utmanas medarbetarskapet på olika sätt.

– Den nya situationen gör att vi undrar hur det påverkar det vi redan vet. Spontat tror jag att ett utvecklat, befintligt medarbetarskap kan göra att man klarar situation bättre med hemarbete. Övergången blir lättare och man har inte samma behov av arbetsledning.

Inte lika kraftfulla möten
På längre sikt tror han dialogen mellan chef och medarbetare inte kommer att ha samma kvalitet och att arbete på distans ger sämre förutsättningar för relationsbyggande. Thomas Andersson vill tillsammans med forskarna Christian Gadolin, Högskolan Väst, Stefan Tengblad, Göteborgs universitet (tidigare professor vid Högskolan i Skövde) och Helen Stockhult, Örebro universitet, undersöka hur medarbetarskapet påverkar hemarbetet, men även hur hemarbetet påverkar medarbetskapet.

– Medarbetarskap innebär att jag som medarbetare är delaktig i ledningen av mitt arbete, att jag skapar mitt sätt att utföra arbetet i dialog med chefen. Inte efter order.

Fler aktiva val kring arbetet
Kommer organisationer efter pandemin och tiden med hemarbete att förändra synen på arbete, var det kan uträttas och hur kommer man att se på resor i tjänsten? Det är tydligt att vi nu kan göra mer aktiva val kring möten.

– Först var jag helt övertygad om att jag framöver inte skulle åka från Skövde till några möten alls i Göteborg. Men nu när det gått några månader är jag inte lika övertygad. Min ursprungsanalys var att jag skulle sluta resa och ha distansmöten, men nu lägger jag mer fokus på värdet av att mötas fysiskt.

Thomas Andersson konstaterar att även om färre resor får positiva effekter på det gröna klimatet, är frågan vad som händer med organisationsklimatet. Klart är att vi framöver aktivt behöver reflektera över våra val.

– Det fungerar bra digitalt, men när behöver vi prioritera det fysiska mötet?

Emellanåt framförs oro för att kvaliteten skulle gå ned vid hemarbete. Det tror inte Thomas Andersson.

– Jag tror snarare att man känner en ökad frihet och presterar bättre. Blir det inte bra vid hemarbete är det oftast för att medarbetaren inte får rätt förutsättningar. Kanske inte får tag på kollegorna eller liknande.

Av: Redaktionen. Källa: Högskolan i Skövde

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer