Nedgången planar ut

 
Nedgången planar utByggstarterna av nyproduktionsprojekt minskade med 0,3 procent mellan juni och juli enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Bostadsbyggandet var oförändrat medan övrigt byggande minskade med 0,5 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 12,1 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 33 procent medan Indikatorn för övrigt byggande ökat med 9 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, föll med 0,3 procent under juli, vilket var i linje med förra månadens utfall som reviderats ned något. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -12,1 procent i juli, en mindre nedgång än förra månadens nedreviderade utfall.

-Byggstartsindikatorn föll något under juli. Bostadsbyggandet verkar ha planat ut på låga nivåer under de senaste månaderna medan tidigare utfall för byggandet i övriga sektorer har reviderats ned markant och nu indikerar att byggandet legat still på förhållandevis höga nivåer under större delen av 2023. Den sammantagna byggtakten verkar således ha stabiliserats något under våren och sommaren efter det tidigare branta fallet, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen