NCC startar miljardprojekt i Göteborg

 
NCC startar miljardprojekt i GöteborgFoto: NCC NCC påbörjar nu arbetet med att förstärka Skandiahamnen i Göteborg, Skandinaviens största hamn. Uppdraget är en del i förberedelserna för att kunna ta emot större containerfartyg. Affären är en totalentreprenad i samverkan på uppdrag av Göteborgs Hamn. Ordervärdet är drygt en miljard kronor.

– Under cirka tre år har vi nu gemensamt i partnering färdigställt detaljprojekteringen för projektet Skandiaporten och är redo för nästa fas. Det känns tryggt med all den kunskap vi nu byggt upp tillsammans med NCC och det är med både förväntan och spänning vi ger oss in i byggfasen. Samtidigt har vi stor ödmjukhet inför de utmaningar som ett så komplicerat projekt medför. Det här skall bli kul, säger Jan Andersson, projektledare Skandiaporten, Göteborgs Hamn AB.

Skandiahamnen ska förberedas för att kunna ta emot större fartyg. Göteborgs hamn ansvarar för en del av projektet, vilken NCC har tilldelats, och den andra delen hanteras av Sjöfartsverket. Det senare delprojektet avser muddring och fördjupning av farleden och har under en längre tid inväntat beslut från EU-kommissionen om statsstöd. Beslut är nu fattat, varför produktionsfasen nu kan starta.

NCC:s uppdrag omfattar bland annat ombyggnation av Skandiahamnens kaj med ny frontspont, omfattande pålningsarbeten, installering av en ny kranbalk och nya system för el, vatten och dagvatten. Flera moment är tekniskt utmanande, till exempel undervattensgjutning och avancerad grundläggning i det befintliga hamnområdet. Hamnen fortsätter att vara i drift, vilket kräver tät dialog med andra verksamheter för att inte påverka transporter, lastning och lossning.

– Utvecklingen av Skandiahamnen är en central infrastruktursatsning som gagnar hela Norden, och NCC:s breda kunskap och erfarenhet kommer spela en avgörande roll i arbetet. Detta är ett komplext projekt, men genom att NCC involverades redan i planeringsskedet har vi kunnat lösa många utmaningar och skapat goda förutsättningar för ett effektivt arbete, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

Arbetet med planering och projektering av projektet inleddes 2020. Byggstart sker omgående och beräknas vara färdigställt första kvartalet 2028.

Ordervärdet uppgår till drygt en miljard SEK, vilket motsvarar cirka 720 MSEK i 2017 års kostnadsläge, och orderregistreras i fjärde kvartalet 2023 i affärsområde NCC Infrastructure.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen