NCC får markanvisning vid Telefonplan

 
NCC får markanvisning vid TelefonplanBild: NCC Stockholms stad har gett NCC en markanvisning för utveckling av 13 000 kvadratmeter kontor mitt på Telefonplan i södra Stockholm.

NCC har tilldelats en markanvisning avseende kontor med äganderätt om cirka 13 000 kvadratmeter vid Telefonplans tunnelbanestation som utgör en del av stadsutvecklingsområdet Centrala Telefonplan.

– Vi uppskattar stadens ambition om en fortsatt stadsutveckling av Telefonplan med bostäder, kontor och handel som bidrar till attraktiva och trygga stadsrum. Vi ser mycket fram emot att få vara en del i denna utveckling av moderna, flexibla och hållbara arbetsplatser i en stadsdel med stor potential, säger Andreas Lindelöf, chef NCC Property Development Stockholm.

Centrala Telefonplan är under utveckling, planen är att området ska förtätas med nya bostads- och kontorskvarter med ett centralt och urbant tunnelbaneläge. I samband med utvecklingen av området sker en överdäckning av tunnelbanan vilket skapar nya kopplingar inom stadsdelen.

– Projektet passar oss mycket väl då vi får användning för kompetens och erfarenhet från hela NCC vad gäller tekniska lösningar för överdäckning, hållbart byggande, stadsutveckling och place-making. Förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft hoppas vi kunna påbörja projektet runt 2026, säger Andreas Lindelöf.

Telefonplan är beläget invid E4:an och längs röda tunnelbanelinjen, endast 13 minuter från T-centralen. Området har ett starkt arv med Telefonfabriken och LM-Erikssons verksamhet och har i modern tid också fått viktiga tillskott som Konstfack. Under de senaste åren har området förtätats med bostäder och föryngrats genom ett utökat restaurang- och serviceutbud.

 


 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen