MVB bygger Waterfront i Trelleborg

 
MVB bygger Waterfront i TrelleborgAmbitionen är att samla hela hamnens organisation i Waterfront. Illustration: Arén Trelleborgs Hamn har gett MVB uppdraget att bygga Waterfront, hamnens nya kontors- och servicebyggnad.

Waterfront kommer att ha stort fokus på hållbarhet, främst avseende miljö och energi. Till exempel så kommer byggnaden att förses med värme och kyla genom ett geoenergisystem. En stor del av den el som geoenergianläggningen förbrukar kommer ifrån solceller placerade på servicebyggnadens tak.

WaterfrontByggnaden blir tre våningar hög med en total yta på cirka 4 800 kvadratmeter. Husets vågformade design är inspirerad av hav och vatten liksom stålfasaden som kommer att skifta i blå, turkosa och mörkgrå kulörer beroende på väder och tid på dygnet. Med den nya byggnaden skapas förutsättningar för Trelleborgs Hamn att samla hela sin organisation under ett tak. 

- Vi ser mycket fram emot det första spadtaget och att MVB ska bygga framtidens moderna och klimatsmarta hamnkontor och personalbyggnader som vi har planerat för sedan många år tillbaka. Waterfront kommer att bli det nya landmärket för Trelleborgs Hamn, både mot havet och mot staden, säger Jörgen Nilsson, vd på Trelleborgs Hamn AB.

- Projektets fokus på hållbarhet och klimatsmarta lösningar går hand i hand med MVB:s vision att bidra till att skapa mer hållbara städer. Min förhoppning är att Waterfront ska bli ett hus där vi på ett smart sätt kombinerar energieffektivitet med funktion och design, säger Thomas Ellkvist, vd på MVB Syd AB.

Waterfront är en del av den pågående utbyggnaden av Trelleborgs Hamn, som i sin tur är en del av Trelleborgs kommuns omfattande stadsutvecklingsprogram Kuststad 2025.

Byggstart för Waterfront beräknas till sommaren 2021 och projektet beräknas senast vara klart i juni 2023. Arkitektkontor Arén AB har ritat och designat byggnaden.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer