MVB bygger nya Bjärehovsskolan

 
MVB bygger nya BjärehovsskolanIllustration Kamikaze Arkitekter. Lomma kommun har gett MVB i uppdrag att bygga Bjärehovsskolan i Bjärred. Den nya skolan medför att hela verksamheten samlas under ett tak vilket möjliggör en modernare pedagogik och en större samverkan mellan lärarna.

Befintlig skola stod klart 1967. Tio år senare tillkom en byggnad för högstadiet. Idag är skolan sliten, utspridd och inte anpassad för dagens krav på pedagogik och arbetsmiljö. Kommunen tog därför beslut om att uppföra en helt ny F-6 skola. Den nya skolan byggs i två plan med 14 klassrum och fyra slöjdsalar med en total yta på ca 3 500 kvm. Dessutom anläggs en ny och inspirerande utemiljö i samverkan med eleverna.

- Bland de viktigaste vi kan göra som byggföretag är att vara med och skapa en bra lärmiljö för kommande generationer. Vi tackar därför Lomma kommun för förtroendet och ser fram emot ett givande samarbete. Nu ska vi arbeta för en bra och öppen dialog med pågående verksamhet och kringboende för att byggprocessen ska bli så smidig som möjligt, säger Thomas Ellkvist, VD MVB Syd.

Befintliga byggnader och paviljong där F-klass, slöjd samt låg- och mellanstadiet har sina verksamheter kommer att rivas när den nya skolan är klar. Genom detta frigörs mark där kommunen på längre sikt planerar för en ny idrottshall samt nya bostäder.

Under projektet kommer verksamheten pågå i befintliga lokaler. Byggstart sker i april och hela skolan beräknas vara klar hösten 2022.

Källa: MVB
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer