Mörka moln på projektmarknaden

 
Mörka moln på projektmarknadenByggfaktas nya rapport visar på mörka moln på projektmarknaden. Foto: Getty Images En färsk rapport från Byggfakta visar att det finns anledning till oro framåt när det gäller utvecklingen på projektmarknaden. 
En av de mest oroväckande signalerna är att tillförseln av nya planerade projekt minskat med 128 miljarder (-24 %) de senaste 12 månaderna, jämfört med perioden mars 2017-februari 2018.


Uppgifterna kommer från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Rapporten är framtagen i samarbete med Sverige Bygger som Byggfakta har haft gemensam informationsinsamling med sedan 2011/2012.
 
Rapporten fokuserar på förändringar och trender på projektmarknaden utifrån tre olika stadier - från att projekten rapporteras för första gången i projektdatabasen (ofta tidiga skeden) och vidare till att projekteringsstart respektive byggstart sker. Den mest oroväckande utvecklingen i databasen gäller nu tidiga skeden och projekt där man upphandlat konsulter för projektering.

De mest oroväckande signalerna är att:
  • Tillförseln av nya planerade projekt minskat med 128 miljarder (-24 %) de senaste 12 månaderna, jämfört med perioden mars 2017-februari 2018. Jämfört med mars 2016-februari 2017 är minskningen 197 miljarder, motsvarande -32 procent. 

  • Tillförseln av nya planerade projekt minskat med 12,7 miljarder (-17 %) om vi jämför januari-februari 2019 med motsvarande månader 2018. Jämfört med januari-februari 2017 är minskningen 16,6 miljarder, motsvarande -21 procent.

  • Den framtida uppskattade byggstartsvolymen från de projekt som projekteringsstartat de senaste 12 månaderna minskat med 25 miljarder (-8 %), jämfört med perioden mars 2017-februari 2018. Jämfört med mars 2016-februari 2017 motsvarar minskningen 53 miljarder och -15 procent.
Påfyllnaden av nya projekt som ska byggstarta i framtiden är betydligt lägre i tidiga och projekteringsstartade skeden nu än föregående 24 månader. Byggfakta påpekar att rapporten jämför med en byggboom för byggföretagen och projekteringsfeber bland konsulterna men att det trots allt är  en tydlig indikation på en nedgång framåt.

Observera att ovan mörka moln gäller för projektmarknaden totalt sett, inkluderat även större projekt med en uppskattad byggkostnad över 500 Mkr. Det är viktigt att ha i åtanke att det kan vara en större osäkerhet kring större projekts förverkligande. Minskningen blir inte lika dramatisk om vi ”bara” tittar på projekt mellan 1–500 Mkr. Då handlar det om en minskning med 12,8 miljarder (-6 %) i nyregistrerade projekt, 26,8 miljarder (-12 %) i projekteringsstartade projekt och 6,9 miljarder (-3 %) i byggstartade projekt.

Även om det både pågår och planeras byggstarta stora volymer på kort sikt så indikerar ovan statistik att det tillförts allt mindre projektvolym till projektmarknaden som ska byggstarta på lite längre sikt. Oavsett om vi tittar på hela projektmarknaden eller den delen projekt som ligger mellan 1–500 Mkr.

Det finns ljuspunkter, inte minst om vi ser till vad som redan är byggstartat och pågår är det t ex. hett i västra Sverige där Västra Götaland, Halland och Jönköping är exempel på län där man ännu inte märkt av någon nedgång på projektmarknaden.

Byggandet av skolor, sjukhus, hotell, restauranger samt vissa industrier och affärslokaler är också exempel på kategorier av byggande där det på många håll gått och går bra. Byggstartsindex är positivt inom många av dessa projektkategorier även om det kan skilja sig åt geografiskt.

I den färska rapporten framgår även att mellanstora kommuner med 25 000-50 000 invånare utvecklats bättre än både större och mindre kommuner. Byggstartsindex för detta segment kommuner (57 st) ligger på +4,1 procent, medan motsvarande index för såväl större som mindre kommuner är negativt.

De mörka molnen hör också till den del av projektmarknaden som gått in i projekteringsskede, generellt sett ligger Projekteringsindex för allt byggande (projekt mellan 1-500 Mkr) på -11,3 procent. Detta om vi jämför den uppskattade framtida byggkostnaden på projekt som projekteringsstartat perioden mars 2018-februari 2019 jämfört med föregående 12 månaders period.

Byggfakta

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer