Moelven Byggmodul varslar 100

 
Moelven Byggmodul varslar 100HenriK Asp Moelven Byggmodul AB tvingas varsla 100 medarbetare på grund av låg efterfrågan

Moelven Byggmodul AB varslar om uppsägningar till följd av vikande efterfrågan och därmed lägre behov av främst projekteringsresurser och personal inom tillverkning. Ett varsel om 100 anställda har lagts.

Samtliga medarbetare inom Moelven Byggmodul AB fick under tisdagsförmiddagen information om varslet, som nu blir föremål för fackliga förhandlingar.  

- Det är oerhört tråkigt att behöva ge ett sånt här besked till våra medarbetare som gör ett fantastiskt jobb. Tyvärr ser vi en svag marknad framåt och att nya projekt inte kommer in i tillräckligt hög takt. Detta gör att vi i början på nästa år, baserat på den informationen vi har nu, tyvärr inte har nog med arbete till vår personal, säger Henrik Asp, vd för Moelven Byggmodul AB. 

Totalt handlar det om att 100 anställda kan beröras om uppsägning, varav cirka 80 kollektivanställda i Säffle och 20 tjänstemän på Moelven Byggmodul AB’s olika orter. Flest tjänstemän berörs i Sandsjöfors där företaget på sikt avser att avveckla projekteringen och koncentrera den till Värmland som ligger närmare produktionsmiljön. 

- Vår produkt är konjunkturkänslig och i det här fallet ser vi att exempelvis bostadsprojekt drabbas av tiden vi nu är inne i med inflation och stigande räntor. Även marknaden för hyrmoduler är svag. Vi har klarat oss ganska länge hittills och har anpassat oss, exempelvis genom att dra ner på kvällsskift och nattskift, säger Asp. 

Moelven Byggmodul informerade förra veckan om att avsluta samarbetet med merparten inhyrda bemanningsföretag och firmor. 

- I dagsläget är beläggningen relativt god i fabrikerna fram till slutet av året, men givet att vi inte har bekräftade affärer för 2024, så behöver vi agera redan nu. Genom att reducera takten så anpassar vi produktionskapaciteten på ett sätt som gör att vi har produktion under en längre tid, säger Asp. 

Trots utmanande tider har Asp förhoppningar om att marknaden kommer vända. 

- Vi jobbar för att kunna säkerställa en snabb produktionsökning när marknaden vänder. Vår ambition är att fortsätta bygga ett ännu starkare Byggmodul på längre sikt. Hållbart byggande i trä är en växande marknad, det är vi säkra på. Tyvärr är marknaden svag för tillfället, men förr eller senare kommer det vända. 

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen