Moderniserar länssjukhus för 220 miljoner

 
Moderniserar länssjukhus för 220 miljonerBild: NCC NCC ska inom sitt ramavtal med Region Jönköping modernisera Länssjukhuset Ryhov genom omfattande renovering och ombyggnation. Affären görs i strategisk partnering och har ett ordervärde på cirka 220 MSEK.

Uppdraget är det första av tre oberoende delprojekt som ingår i projekt Akutspåret och som avropas var för sig. I detta delprojekt ska NCC bygga om vårdavdelningar för att skapa enkelrum med egen wc och dusch, bygga en integrerad rehabiliteringsverksamhet och installera nya tekniska system för hela byggnaden. I uppdraget ingår även renovering av mottagning, dagsjukvård och rehabilitering för stroke- och neurologisk vård.

­– Region Jönköpings samverkansavtal för Akutspåret med NCC har genom ett bra samarbete mynnat ut i en beställning av det första delprojektet för Länssjukhuset Ryhov. Detta samarbete skapar goda förutsättningar för kommande etapper inom samarbetsavtalet, säger Thomas Svärd, byggprojektchef Regionfastigheter Jönköping.

Sjukhusbyggnationer ställer höga krav på moderna och tekniska lösningar som ska fungera över tid. NCC har gedigen erfarenhet av både nybyggnation och om- och tillbyggnad av befintliga vårdbyggnader. NCC har sedan lång tid varit engagerade i flera sjukhusprojekt i bland annat Västerås, Eskilstuna, Gävle och Nyköping. Länssjukhuset Ryhov byggdes 1980–1988 av ABV, SIAB och Skanska i konsortium. ABV och SIAB är idag en del av NCC. Under 2018–2020 genomförde NCC en utbyggnad och modernisering av sjukhuset.

­– Det är verkligen roligt att få sätta i gång att bygga framtidens vård tillsammans med regionen på Länssjukhuset Ryhov. Som Sveriges största sjukhusbyggare med många specialister och en lång erfarenhet från andra sjukhus är vi övertygade om att vi kan säkerställa att resultatet möter framtidens vårdbehov, säger Andreas Saltin, affärschef NCC Building Sweden.

Affären har ett ordervärde om 220 MSEK som orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under fjärde kvartalet 2023. Byggstart planeras till fjärde kvartalet 2023 och beräknas vara klart fjärde kvartalet 2025.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen