Minskat resultat för OBOS

 
Minskat resultat för OBOSOBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj OBOS hade hög aktivitet under ett mycket krävande år för bostadsbranschen. "I både Sverige och Norge var OBOS en av aktörerna med högst byggnadstakt, men resultatet visar tydligt att det var ett tufft år", säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

OBOS resultat före skatt uppgick till 700 miljoner NOK 2023 – en minskning med 881 miljoner NOK jämfört med 2022. Resultatförsämringen beror till stor del på nedskrivningar av marknadsvärdet på OBOS kommersiella fastigheter och räntesäkringsinstrument, som totalt påverkade resultatet negativt med 754 miljoner NOK. Därutöver är resultatet från bostadsutvecklingen svagare.

Resultat före skatt för fjärde kvartalet 2023 uppgick till -784 miljoner NOK, en minskning med 1 246 miljoner NOK jämfört med samma period föregående år. Även här påverkades resultatet av nedskrivningar av marknadsvärdet på kommersiella fastigheter och räntesäkringsinstrument.

OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj påpekar att den underliggande verksamheten totalt sett är 88 miljoner NOK bättre än föregående år, med ett resultat före räntor, skatt och avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar (EBITDA) på 1 919 miljoner NOK.

-Det är ingen tvekan om att 2023 var ett krävande år för oss. Förutom nedskrivningar av kommersiella fastigheter påverkades resultatet även negativt av lägre resultat inom bostadsutveckling och högre finansiella kostnader. Bostadsförsäljningen och antalet byggstarter är också betydligt lägre, vilket kommer att påverka vårt resultat under de kommande åren, eftersom bostäder redovisas i resultaträkningen när de färdigställs och överlämnas till köparen, säger Siraj.

Under 2023 sålde OBOS 1 587 bostäder brutto*, en minskning från 2 830 bostäder under 2022. Detta representerar 1 349 bostäder netto, varav nära hälften, 630, i Sverige.

I Sverige presenterade även OBOS, tillsammans med Stockholm Stad, det vinnande bidraget för Stadsljus i december. Stadsljus kommer med sina 30 våningar bli ett nytt landmärkte 110 meter över havet och bestå av runt 300 bostäder i olika storlekar.


Fortfarande många bostäder under uppförande


OBOS byggstartade 1 685 bostäder under det gångna året, en minskning från 3 923 bostäder under 2022. Vid utgången av 2023 hade OBOS totalt 5 678 bostäder under produktion, varav 59 procent är sålda.

- Betydligt lägre bostadsförsäljning och försvagad projektlönsamhet till följd av ökade finansierings- och byggkostnader gör att vi måste anpassa vårt bostadsbyggande. Vi har fortfarande många bostäder under produktion och tror att det kommer finnas både ett behov och en efterfrågan av nya bostäder när räntorna har toppat och marknaden har stabiliserats. Vi har därför byggstartat flera projekt trots lägre marginaler och lägre andel sålda bostäder vid byggstart, säger Siraj.

Siraj ser nu en viss optimism i försäljningen av nya bostäder, men räknar med att även 2024 kommer att präglas av relativt låg försäljning och byggstart av nya bostäder.

-Vi tror att vi har nått botten på marknaden för nya bostäder, men försäljningen och byggstarterna kommer under en period fortfarande att vara lägre än vad vi har varit vana vid före räntehöjningarna. OBOS har många attraktiva tomter och kommer snabbt att kunna erbjuda ett brett och varierat utbud av bostäder så länge byggkostnaderna är acceptabla. Vi arbetar aktivt med att förbereda projekt för försäljning och byggstart. Vi planerar också att erbjuda en ökad andel delat ägande i våra projekt för att möjliggöra snabbare försäljningar och därmed öka takten i byggandet, säger han.

I Sverige har bostadsmarknaden varit svag under året och det finns indikationer på en svag marknad även en tid framöver. En fallande inflation och lägre räntor ger dock hopp om ett uppsving mot slutet av 2024.

Rekord för OBOS-banken


Siraj menar att det är i just utmanande tider som OBOS diversifierade affärsmodell visar sin styrka.

- Affärsområdena Förvaltning och rådgivning samt Kommersiella fastigheter kan redovisa en stabil underliggande verksamhet och en god tillväxt av kunder och hyresintäkter. Samtidigt levererar OBOS-banken sitt bästa resultat någonsin, med ett resultat före skatt på nästan en halv miljard NOK för 2023. Konkurrensen om bankkunderna har blivit tuffare, men OBOS-banken är bland de banker i Norge som har de mest konkurrenskraftiga villkoren på lån och inlåning.

OBOS-banken gjorde ett resultat före skatt på 496 miljoner NOK under 2023, en ökning med 154 miljoner NOK från föregående år.

OBOS-banken hade vid årets slut 56,8 miljarder NOK i utlåning, en ökning med 9,1 procent från 2022. Inlåningen från kunder uppgick till 25,7 miljarder NOK, en ökning med 6,2 procent från 2022.

Populära modeller för bostadsköp


Boköpsmodellerna Deläga och Bostart, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för flera grupper, har visat sig vara mycket efterfrågade även under 2023.

Efterfrågan är särskilt stor i Stor-Oslo, där 49 procent av de sålda bostäderna var antingen Deläga eller Bostart. Deläga är också en viktig boköpmodell på den svenska marknaden.

Totalt har nu 1 299 bostäder sålts med Bostart eller Deläga sedan OBOS började erbjuda dessa köpmodeller.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen