Mikronät tryggar elförsörjningen

 
Mikronät tryggar elförsörjningenFoto: Vattenfall I en unik satsning på nyttjande av lokal förnybar elproduktion på ön Arholma i Stockholms skärgård driftsatte och invigde idag Vattenfall Eldistribution ett lokalt småskaligt energisystem, så kallat mikronät, med smart styrning, solceller och batterier för att kunna lagra energi. Mikronätet är det första i sitt slag och ska göra ön självförsörjande på el under en kortare tid samt bidra till ett mer robust elnät och klimatsmart samhälle.

På Arholma har Vattenfall Eldistribution installerat ett mikronät som är integrerat med öns befintliga elnät. Till mikronätet ansluts batterier för lagring av energi tills den ska användas, och solpaneler för att undersöka och utvärdera styrning av elproduktion från solceller.

Mikronätet är kopplat till det centrala elnätet på fastlandet och kan fungera frånkopplat som ett eget lokalt energisystem. Energilagret kan vid behov kopplas in per automatik för att avlasta elnätet och stötta upp öns elförsörjning. Vid ett eventuellt strömavbrott på fastlandet övergår elnätet på ön automatiskt i så kallad ö-drift och blir då självförsörjande på el i upp till ett par timmar, allt beroende på den aktuella elanvändningen på ön.

‒ Syftet med det här forskningsprojektet är att lära oss mer om hur mikronät samverkar med vårt ordinarie elnät och utvärdera om ett mikronät kan användas i större utsträckning för att möta kapacitetsbehoven i elnäten och säkra den lokala elförsörjningen, säger Annika Viklund, Vd Vattenfall Eldistribution AB.

‒ Det är enormt bra att Vattenfall satsar på den här typen av ny teknik, inte minst här i Norrtälje kommun som har en stor glesbygd där stora delar av kommunens invånare bor. Om människor och företag ska kunna bo och verka i till exempel skärgården är en stabil elförsörjning avgörande, säger Roland Brodin (M), förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Norrtälje kommun.

Mikronätet, som är ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom Vattenfall, ska testa och utvärdera hur den nya tekniken kan användas, bland annat för att dra lärdomar om hur automatisk styrning kan användas på större energiinstallationer i framtiden.

Genom projektet bidrar boende och företagare på Arholma tillsammans med Vattenfall till utvecklingen av framtidens klimatvänliga och hållbara energisystem.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen