Med siktet inställt på Nobelpriset

 
  • Med siktet inställt på Nobelpriset

    Med siktet inställt på Nobelpriset

Föregående
Nästa
 
Projektet Forskaren är en satsning för att skapa ett framgångsrikt kluster inom life science.
– Målet är att i slutändan få tillbaka Nobelpriset i medicin till Sverige, säger Mikael Barkestam, projektchef på Vectura.

I den nya stadsdelen Hagastaden i Stockholm samlas några av världens mest framstående aktörer inom life science inom en radie på fem kilometer. Mitt i klustret byggs just nu fastigheten Forskaren som är tänkt att bli en mötesplats mellan akademi, näringsliv, forskning och allmänhet. Projektet är ett samarbete mellan Tekniska museet, Karolinska Institutet och Vectura Fastigheter.

– Våra ägare donerar mycket pengar till forskning, utbildning och life scienceprojekt. Hela grundidén med Forskaren är att man vill locka unga till naturvetenskap. Målet är att i slutändan få tillbaka Nobelpriset i medicin till Sverige, säger Mikael Barkestam, projektchef på Vectura.

Det är Zengun som är entreprenör i samverkan med Vectura. Projektet har haft flera stora utmaningar att brottas med men trots det har man lyckats hålla tidsplanen.

– Vi lyckades pricka in fas ett under pandemin och fick genomföra hela systemhandlingsprojektet på Teams. Det tog ett år att komma i kapp. Vi har även brottats med cementkrisen, kriget i Ukraina och brinnande marknadspriset, säger Mattias Bystedt, projektchef på Zengun.

När projektet inleddes genomfördes parallella uppdrag med fyra arkitektkontor som fick lämna in förslag på gestaltning av byggnaden. Till slut fastnade man för ett förslag från det danska arkitektkontoret 3XN.

– Vi var ganska eniga i referensgruppen om att det här var det bästa alternativet. Vi får en fastighet som sticker ut och blir ett landmärke i området, säger Mikael Barkestam.

Arkitekternas vision börjar nu ta form på tomten i Hagastaden. Utformningen kan bäst beskrivas som en rund och uppochnervänd trappstegspyramid. Stommen och fasaden är på plats. Nu återstår stomkompletteringar och hyresgästanpassningar. Eftersom det är ett runt hus så var det svårt att förutse vilka problem vi skulle stöta på under vägen. De hyrde en lokal i Kungens kurva och byggde upp en mockup i skala 1:1 som motsvarade en tårtbit med en kontorsdel. Från den inre fasaden till den yttre fasaden med installationer, undertak, väggar, golv.

– Det var väldigt nyttigt. Det finns inte ett vinkelrätt möte någonstans och det är väldigt små toleranser. Dessutom kragar det ut en meter för varje våning. Du kan inte göra exakt likadant utan måste hela tiden anpassa dig till de nya förutsättningarna, säger Mattias Bystedt.

Förutsättningarna på platsen är också lite speciella. Fastigheten uppförs ovanpå tunnlarna till E4:an och järnvägen. I praktiken innebär det att stora balkar i betong placeras på tunnlarnas väggar. Många av de andra byggherrarna som genomfört projekt i området har valt att gjuta betongbalkarna på plats. Men det kan ta väldigt lång tid och kräver en stor mängd betong. Till Forskaren har man i stället valt prefab. Totalt har 56 betongbalkar, som vardera väger 35 ton, tillverkats hos Attakus i Strömsund och transporterats med lastbil till Hagastaden.

– Det hade tagit åtta månader att gjuta balkarna på plats, vi gjorde det med prefab på sex veckor. Vi möjliggjorde en snabbare produktionstakt. Vi sänkte även klimatavtrycket eftersom det krävdes mindre betong och armering, säger Mattias Bystedt.

För att minska klimatavtrycket ännu mer har de använt träbalkar i limträ som spänner över 35 meter över det öppna atriet. De har hämtats från en tillverkare i Holland och fraktats på lastbil hela vägen till Hagastaden.

– Det var en logistisk utmaning att få fram lasten till byggarbetsplatsen. Det är trångt om utrymmet i Hagastaden. Lastbilen fick köra förbi först och backa tillbaka på en avfart till E18 för att komma till byggarbetsplatsen, säger Mattias Bystedt.

När allt är klart kommer Forskaren att samla cirka 1 700 medarbetare och erbjuda 24 000 kvadratmeter flexibla kontor och co-working ytor för företag med verksamhet riktat mot vetenskap och innovation för människors liv och hälsa. På entréplan kommer andra verksamheter som Tekniska museet tillsammans med KI bjuda in till att delta i utvecklingen av framtidens life science genom utställningar och labb.

– Ska man sitta i det här huset ska man vara verksam inom life science. Det ställer vissa krav på hyresgästanpassning men vi har stora möjligheter till flexibla lösningar, säger Mikael Barkestam.

    Av: Samuel Karlsson

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen