Markanvisning för 140 bostäder i Jakobsberg

 
Markanvisning för 140 bostäder i JakobsbergNyhem ska bygga 140 bostadsrätter i Söderhöjden, Järfälla kommun. Bild: Link Arkitektur/Tegmar  Järfälla kommun ger markanvisning till Nyhem Projektutveckling AB för byggnation av runt 140 bostadsrätter på Söderhöjden i Jakobsberg.
Detta ökar variationen av boendeformer i området vilket ger en mer socialt hållbar utveckling och möjlighet till lokal bostadskarriär.


Det är i detaljplaneområdet Tallbohov som Järfälla kommun nu tar nästa steg genom att teckna avtal med ytterligare aktörer för uppförande av framför allt bostadsrätter. Kommunen har sedan tidigare avtal med Tornet Bostadsproduktion AB om uppförande av cirka 270 lägenheter i områdets norra del. I den södra delen ska totalt cirka 250 lägenheter byggas, varav merparten blir bostadsrätter.

– Vi ser detta som ett steg i rätt riktning, nya bostadsrätter kommer att blanda upp bebyggelsen på Söderhöjden och bidra till ett mer hållbart område. Nästa steg för politiken blir nu att samla sig kring en blocköverskridande plan för hur vi ska fortsätta att rusta och utveckla området, säger Nikoletta Jozsa (L), kommunalråd, i ett pressmeddelande.

Nyhem är en av de bostadsutvecklare som nu tecknar avtal med kommunen om uppförande av bostadsrätter, i det här fallet cirka 140 lägenheter.

– Nyhem ser mycket positivt på att utveckla ett kompletterande utbud av bostadsrätter på Söderhöjden. Vår ambition är att tillföra yteffektiva lägenheter som kompletterar det bostadsbestånd som finns i dag. Vår vision är att fler ska kunna bo bättre och vi är mycket glada att kunna förverkliga detta i Järfälla, säger Robert Vangstad, vd, Nyhem Projektutveckling

Nischer Properties har under december 2018 avtalat med Nyhem Bostad om förvärv av 80 procent av aktierna i Nyhem Projektutveckling AB.

– Den här markanvisningen är ett resultat av ett nära samarbete mellan Nischer Properties och Nyhem och en konsekvens av den strukturaffär som genomfördes före jul. Det är glädjande att se att modellen fungerar”, säger David Aspehult, tillträdande tf vd, Nischer Properties AB

Beslut om markanvisning till Nyhem Projektutveckling AB togs av kommunstyrelsen i Järfälla den 28 januari.


 


 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer