Lyft för ikoniskt växthus

 
Lyft för ikoniskt växthusFoto: Magnus Brink Palmhuset i Göteborg ska restaureras. Växthuset från 1800-talet är byggt i stål och glas och processen att få byggnaden i sin forna glans förväntas kosta 98 miljoner.

Palmhuset uppfördes 1878 och det har en yta på nästan 1 000 kvadratmeter. Byggnaden är unik, eftersom det finns få växthus av samma ålder och storlek bevarade i Europa. Förebilden när det byggdes var Kristallpalatset i Hyde Park i London, ett växthus som sedan länge är rivet efter en brand. En utmaning i renoveringen av Palmhuset är alla de känsliga växter som finns i byggnaden. För att minimera riskerna för dem ska all rustning och byggarbeten göras under sommarhalvåret, under fyra år framåt. Växterna ska flyttas till andra lokaler eller skyddas på plats. 

Den senaste upprustningen gjordes 1980–1985.

– På 1980-talet gjordes en renovering där hela stålkonstruktionen togs ned, men den här gången kommer allt arbete att utföras på plats. Restaureringen ska utföras i etapper, med en huskropp i taget. Det innebär att de delar av Palmhuset som för tillfället inte påverkas av restaureringen kan vara öppet för besökare under hela restaureringstiden, säger Charlotte Karlsson, projektägare Göteborgs Stad.

I den här renoveringen kommer flera ursprungliga detaljer att komma tillbaka. Aluminiumdörrarna från åttiotalet kommer att ersättas med mer tidstypiska dörrar och de glas som under förra renoveringen byttes till akryl kommer nu att bytas tillbaka till riktigt glas. Byggnadens gjutjärnsstommar kommer att blästras och målas om och ett nytt och modernt bevattningssystem ska sättas in.

– Två mindre sidobyggnader planeras också uppföras mot norrsidan, ett för att rymma den nya befuktningsanläggningen och ett blir ett kallförråd. Dessa utförs i tidstypisk stil och utifrån originalritningar där dessa små sidobyggnader fanns med.

Vattenhuset är det som kommer att renoveras först.

– Efter att växter flyttats och ställningar monterats såväl invändigt som utvändigt kommer blästring av gjutjärnsstommen, spröjs med mera att genomföras för att därefter målas och senare glasas.

Den första av fyra etappen startar i mitten av april och planeras vara färdig i oktober.

 
Av: Annika Rådlund
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen