Ljusning på arkitektmarknaden

 
 • Foto: Getty Images

  Foto: Getty Images

 • White har högst intäkter från offentliga kontrakt.

  White har högst intäkter från offentliga kontrakt.

Föregående
Nästa
 
Arkitektbranschen har drabbats hårt av lågkonjunkturen. Men nu kan en vändning vara på gång. Det visar en ny rapport från Tendium och Byggfakta. 

Arkitektbranschen har drabbats hårt av lågkonjunkturen. Men nu visar färska siffror att minskningen avtar. De senaste siffrorna pekar på att raset i prognostiserade byggkostnader har avtagit och offentliga sektorns utgifter till arkitektbolag stiger. Under slutet av 2023 och början av 2024 har trenden stabiliserats och vänt uppåt något även om index fortsatt är negativt.

– Vi ser att arkitektmarknaden har stabiliserats efter nedgången under pandemin. Nu återstår att se om det håller i sig, säger William Lundström, marknadsansvarig, Tendium.

På den offentliga marknaden är läget än ljusare. Efter en tydlig nedgång i de offentliga utgifterna till arkitektbolag under 2021 och 2022 syns en återhämtning under 2023. Utgifterna ökade under 2023 med cirka 6 procent till 1,8 miljarder kronor. 

De flitigaste offentliga köparna av arkitekttjänster är Stockholms stad och Statens Fastighetsverk. Under perioden 2019 till 2023 hade Stockholm stad utgifter till arkitektbolag för 1 miljard kronor, och Statens fastighetsverk för 949 miljoner kronor. Andra offentliga organisationer med höga utgifter var regioner, kommuner och kommunala fastighetsbolag.

Offentliga organisationerna som köpte in mest från arkitektbolag 2019 – 2023
 • Stockholms stad
 • Statens fastighetsverk
 • Region Skåne
 • Göteborgs stad
 • Västra Götalandsregionen
 • Higab AB
 • Region Östergötland
 • Gällivare kommun
 • Region Stockholm
 • Framtiden Byggutveckling AB
(Källa: Arkitektmarknaden, Tendium & Byggfakta)

SWECO toppar listan över bolag med flest arkitektprojekt, för projekt med byggstart tre år bakåt och två år framåt. De följs av Tengbomgruppen och White Arkitekter. Noterbart är att White Arkitekter även har högst intäkter från offentliga kontrakt.

Topp 10 – de mest aktiva arkitekterna på projektmarknaden*
 • SWECO
 • Tengbomgruppen
 • White Arkitekter
 • Liljewall
 • PE Teknik & Arkitektur
 • Krook & Tjäder
 • Norconsult
 • LINK
 • Tyréns
 • ÅF-Infrastruktur / AFRY

* Arkitekterna bakom flest projekt med uppskattad byggstart april 2021 – mars 2026.

(Källa: Arkitektmarknaden, Tendium & Byggfakta)

I de offentliga utgifterna perioden 2020 till 2023 till renodlade arkitektbolag (där SWECO Arkitekter ingår men inte SWECO) är White Arkitekter i topp, följt av Tengbomgruppen. Liljewall kniper tredjeplatsen.

Om rapporten
Rapporten Arkitektmarknaden är ett samarbete mellan Byggfakta och Tendium. Den bygger dels på data om byggprojekteringar, dels på data om offentliga sektorns utbetalningar till arkitektbolag.

Ladda ner rapporten här  

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen