Ljusning när räntetoppen är passerad

 
Ljusning när räntetoppen är passeradFredrik Isaksson, chefekonom, Byggföretagen. Riksbanken sänker styrräntan med 25 punkter till 3,75 procent. - Det är en positiv signal om att räntetoppen är passerad, säger Fredrik Isaksson, chefekonom, Byggföretagen.

Det är bara två år sedan Riksbankens styrränta lämnade nollstrecket. Den väldigt snabba uppgången till fyra procent har lagt en död hand över efterfrågan på nya bostäder.

- Bostadsinvesteringarna har minskat på det mest dramatiska sätt vi varit med om sedan inledningen av 1990-talet. Därför är dagens besked viktigt. Dels för företag som ska fatta beslut om kommande investeringar, dels för hushåll som har fått kraftigt höjda kostnader för sina bolån, säger Fredrik Isaksson.

Byggföretagen prognosticerar att styrräntan når tre procent före årets slut och fortsätter ned ytterligare under 2025.

- Riksbanken kommer att sänka räntan fler gånger det närmaste året för att undvika att inflationen faller tillbaka mer än önskat. Den här första räntesänkningen är en viktig pusselbit för att bostadsbyggandet ska kunna öka, men vi ska inte sätta för stort hopp till att den helt vänder utvecklingen på bostadsmarknaden, säger Fredrik Isaksson.

Enligt Byggföretagens konjunkturprognos påbörjas 25 600 bostäder i lägenheter och småhus under 2024 - för att sedan öka till 30 000 under 2025.

 

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen