Liljewall ritar kvarter i Ängelholm

 
Liljewall ritar kvarter i ÄngelholmBild: LIljewall Nu är det klart att Liljewall får uppdraget att rita ett helt nytt kvarter i Fridhem - Ängelholms nya centrala stadsdel. Kvarteret som får namnet Ribban kommer innehålla både flerbostadshus, radhus och verksamhetslokaler samt en grön innegård med fokus på dagvattenhantering.

Söder om Ängelholms Idrottsplats mellan Kullavägen och Helsingborgsvägen växer stadsdelen Fridhem fram, med närhet till både natur, hav och centrum. Dessutom ligger tågstationen och flera busslinjer nära till hands vilket gör möjligheten till ett bilfritt liv större.

Liljewall kommer tillsammans med Sundprojekt utveckla Kvarteret Ribban som ska erbjuda en naturnära boendeupplevelse i väst och ett integrerat stadsliv i öst. I ett öppet kvarter med hänsyn för bästa möjliga solläge skapas ett grönt gårdsrum som öppnar upp sig mot dagvattenparken och skapar en uppskattad innegård för både stora och små. Längs med gatuplan bidrar en möjlig cafélokal med uteplatser till en levande stadsgata.

–Vi vill skapa ett kvarter som anpassar sig till den gröna omgivningen med fasadmaterial i trä och en variation i hustyper, tillsammans med en bilfrigård som öppnar upp sig mot den gemensamma dagvattenparken, säger Amanda Möller, arkitekt på Liljewall.

Kvarterets utformning har tagit tydlig hänsyn till en levande gårdsmiljö och blandade boendeformer. I den norra och sydöstra delen byggs cirka 75-100 lägenheter i två flerbostadshus på cirka 6 100 kvm. I sydväst uppförs 8 stycken radhus på cirka 1000 kvm. Under radhusen byggs ett mobilitetshus med plats för bil-och cykelparkering. Här kommer det finnas möjligheter att ladda elektriska fordon och en verkstadsplats för cyklar som ska främja ett högt cykelanvändande. All byggnation kommer genomgående att kläs i träfasad för att skapa en helhetskänsla.

Kvarteret Ribbans taklandskap rymmer både solcellslösningar, gröna tak och en gemensam takterrass som del i att skapa ett så hållbart kvarter som möjligt. Kvarteret kommer certifieras enligt Miljöbyggnad silver.

– Vi är stolta över att ha vunnit markanvisningstävlingen och det förtroende som vi därigenom fått att vara en bidragande aktör till Ängelholms utveckling. Intresset för bostäderna är redan idag stort och vi ser med tillförsikt på framtiden, säger Henrik Lindén, Sundprojekts VD.

Byggstart för Kvarteret Ribban planeras till slutet av 2023 alternativt i början av 2024.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen