Liljewall och Peab vinner markanvisningstävling

 
Liljewall och Peab vinner markanvisningstävlingNågra av hustyperna i Almelund. Bild: Liljewall Visual I Almelund, Kävlinge, ska flertalet nya bostäder tillföras och etableras. Liljewall och Peabs markanvisningsvinst avser uppförandet av totalt 56 hus på det nya området.
Här kommer friliggande villor i olika storlekar, kedjehus samt bostadsrättshus byggas i anknytning till ett lummigt park- och grönområde.


Genom att rita in olika hustyper får området variation, flexibilitet och sammanhållna kvarter.
Bostäderna möter det öppna åkerlandskapet på ett intressant och välkomnande sätt gällande volymer och materialval. Kombinationen av enplanshus, tvåplanshus, traditionella och moderna hus gör att det finns bostäder som passar många olika målgrupper.

– De fyra olika hustyperna är funktionella, lågmälda och tidsenliga och möter väderstrecken på ett genomtänkt sätt. Balans mellan enhetlighet och variation har varit en viktig utgångspunkt. Materialen är genomgående hållbara, gedigna och välprövade, säger Jeff Robles, arkitekt på Liljewall, i ett pressmeddelande. 

Rummen mellan husen ger området sin speciella karaktär. Lummiga gröna ytor sammanbinds med husens privata gårdsrum vilket skapar gemenskap men samtidigt möjlighet för avskildhet och ro. Det gröna bjuds in i husen genom stora fönsterytor i de sociala rummen. Runt området går även cykelstigar och löpslingor som aktiverar området.

Förslaget tar fasta på att tillföra ny bebyggelse utan att särskilja det nya från det gamla. De nya bostäderna ska smälta in i befintliga strukturer och stråken ska sammanfogas med de som redan finns.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer