Kvarteret som uppmuntrar de boende att välja cykeln

 
 • Upphängning för cykeln i hallen är en självklarthet i ett kvarter med inriktning på att minska koldioxidutsläppen. Foto: Skanska

  Upphängning för cykeln i hallen är en självklarthet i ett kvarter med inriktning på att minska koldioxidutsläppen. Foto: Skanska

 • Studio 256 i Krokslätt i Göteborg består av 256 lägenheter och färdigställdes under 2018.

  Studio 256 i Krokslätt i Göteborg består av 256 lägenheter och färdigställdes under 2018.

 • Per Erséus är en av de som flyttat in i kvarteret. Foto: Emelie Asplund

  Per Erséus är en av de som flyttat in i kvarteret. Foto: Emelie Asplund

 • Emma Strömberg, projektutvecklare Skanska.

  Emma Strömberg, projektutvecklare Skanska.

Föregående
Nästa
 
Med hjälp av smarta lösningar vill Skanska få fler att cykla eller gå i stället för att ta bilen.
I kvarteret Studio 256 i Göteborg finns bland annat cykelparkering, cykelverkstad och cykeltvätt.
– Jag tror att vi absolut kan påverka människors vanor och beteenden genom att bygga in goda förutsättningar redan före inflyttning, säger Emma Strömberg, projektutvecklare Skanska.

Bostadskvarteret Studio 256 i Krokslätt i Göteborg ligger intill cykelbanan nära centrala Göteborg och blev därför ett lämpligt pilotprojekt för Skanskas koncept för hållbar mobilitet. Tanken är att utforma nya bostadskvarter på ett sådant sätt att gång och cykel blir det självklara valet för att förflytta sig.

Hela kvarteret har utrustats med praktiska lösningar som smart cykelparkering i garaget, cykelplats utanför lägenhetsdörren, upphängning i hallen och gemensam cykelverkstad med verktyg, mekställ och cykeltvätt. På gården finns cykelpump och avspolningsplats.

– Skanska vill leda utveckling för en mer hållbar framtid och detta gäller inte bara byggprocessen utan även våra boende. I början av projektet togs det fram en hållbarhetsstrategi med fokus på hållbart resande. Detta kommunicerades till arkitekterna där vi varit tydliga med att vi vill skapa incitament för boende att cykla och resa hållbart. En cykelverkstad med verktyg och mekställ samt avspolningsplats var en tanke som då väcktes, säger Emma Strömberg, projektutvecklare Skanska Sverige AB, Region Nya Hem Göteborg.

Göteborgs stad har uttalade mål om minskad biltrafik och mobilitetskonceptet blir ett av Skanskas bidrag. Emma Strömberg ser stadsutveckling som en helhet där alla aktörer måste knuffa på i en hållbar riktning och bygga in långsiktiga och goda förutsättningar när man skapar nya miljöer.

– Om vi bygger gång- och cykelvänliga kvarter kommer människor att röra sig på ett hållbart sätt inom hela staden. Jag tror att vi absolut kan påverka människors vanor och beteenden genom att bygga in goda förutsättningar redan före inflyttning.

Och de som flyttat in i Studio 256 har tagit till sig idén.

– När de boende flyttar in i ett kvarter där allt redan är förberett för all leva med cykel som en självklarhet, blir vägen betydligt kortare till att tänka på sig själv som en cyklande person. Det är vad det populära begreppet nudging handlar om - att göra det rätta valet till det lätta valet. I Studio 256 underlättas det för boende att förvara och sköta om in cykel. Vi bygger också på en plats med bra cykelbanor utanför dörren så att man lätt når stora delar av centrala Göteborg och Mölndal.

Helena Andersson är en av dem som köpt lägenhet i Studio 256 och ser positivt på anpassningarna av kvarteret. Själv väljer hon helst att gå eller cykla när hon har möjlighet. 

– Det är skönt med frisk luft och här i Göteborg är det inte så lätt att hitta bilparkering i centrum, det tar bara längre tid. Man känner sig lite friare med cykel, den vinner i längden. Jag tycker det behöver anpassas ännu mer och på fler ställen. Jag tror det här är det nya tänket.

Boende som behöver tillgång till bil för längre resor eller inköp kan boka en elbil i kvarterets bilpool. Inflyttare får några års medlemskap inkluderat i lägenhetsköpet och en värdecheck för körning. Det blir en välvillig knuff i riktning mot en ny vana. 

– Hållbarhetsmässigt ser vi att rörelsemönstren ändras med bilpool, man bokar bilen bara när man verkligen behöver den istället för att planera sitt dagliga liv utifrån bilkörning. Delningsekonomi är en framtidslösning för att spara jordens resurser, vi tror att de som flyttar in här gärna följer den trenden, säger Emma Strömberg.

Erfarenheterna från Studio 256 förs in i en manual för hållbar mobilitet som kan användas i kommande projekt.

– Vi tar kunskapen vidare så att vi kan tänka rätt från början och inte behöver uppfinna hjulet på nytt. Vi kommer ta med oss lärdomar om bland annat cykelparkeringslösningar, användarvänlighet och säkerhet.

Redan nu finns planer på att ta nästa steg i ytterligare två bostadskvarter i Göteborgsområdet.

– Ett exempel är Projektet Tändstickan på motsatt sida Mölndalsån där förutsättningarna är liknar de i Studio 256. Där arbetar vi för att skapa lättillgänglig cykelförvaring, utrymme för att kunna sköta sin cykel plus utrymmen för paketcyklar och sannolikt komplettering med en elcykel-pool.

Studio 256:
 • Färdigställdes 2018.
 • Inflyttningar pågår under 2018 –2019.
 • 256 stycken bostadsrättslägenheter.
 • 1-3 rok varav många lägenheter med loft.
 • Här finns gemensam takterrass med utomhus-tv och loungemöbler, bilpool i garaget varvav en elbil och parkering för boende med möjlighet till laddplats.  
 • Byggherre: Skanska Nya Hem AB
 • Byggentreprenör: Skanska Sverige AB
 • Arkitekt: Tengbom Arkitekter. 
 • Bygghanding: Kanozi Arkitekter
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen