Kultur ska skapa levande stadsrum

 
Kultur ska skapa levande stadsrumDe senaste åren har handeln haft stora utmaningar med utbredd butiksdöd, både i städers centrala delar och i förorter. Nu inleder White Arkitekter och kommunikationsbyrån Seth & Östen ett samarbete för att ställa om ödelagda kommersiella lokaler till nya kultur- och mötesplatser som bidrar till en levande stad.

Kultur- och besöksnäringen har i dag utmaningar. Köpgallerior runt om i Sverige har de senaste åren fått ställa om i takt med att näthandeln ökat. Samtidigt finns det ett stort behov av att uppleva och utöva kultur i det offentliga rummet. 

Med gemensamma krafter vill White och Seth & Östen aktivera outnyttjade allmänna och kommersiella ytor med kultur, nöje, musik, konst, scenkonst, mat och dryck. De nya mötesplatserna ska sjuda av kulturaktiviteter och på så sätt skapa möten mellan befintliga och nya målgrupper. Effekten blir levande och tryggare stadsrum.

– Vi vill skapa möten och mötesplatser som är inkluderande och överbryggande. Det handlar om att skapa mening på platser som har blivit bortglömda och kanske till och med är otrevliga. Kultur ger staden karaktär, säger Viktoria Walldin, socialantropolog på White Arkitekter.

White Arkitekter har lång erfarenhet av att arbeta med kulturdriven stadsutveckling och aktivering av det offentliga rummet, med projekt som Sara kulturhus i Skellefteå och The GoDown Arts Centre i Nairobi. Kontoret har även genomfört två publika arkitekturfestivaler i egen regi i Stockholm. Tillsammans med Seth & Östen, som har stor erfarenhet av marknadsföring, kommunikation, produktion och aktiveringar inom kultur- och besöksnäringen har en gemensam vision vuxit fram: att med kultur som drivkraft skapa ett levande och öppet samhälle med människor i fokus.

– Samarbetet med White Arkitekter har vuxit fram naturligt och vi är stolta över att nu kunna presentera denna vision som vi vet att många vill vara en del av att realisera. Med vår gemensamma kompetens och vårt nätverk kan vi hjälpa företag att aktivera både platser och sina varumärken, säger Karin Bernhardsson, grundare & strateg på Seth & Östen.

Det unika samarbetet har stor potential att föra samman olika nätverk och kompetenser på platser där vi tillsammans kan främja kultur och social hållbarhet. Bakom samarbetet står Johanna Carlberg, Karin Bernhardsson och Harald Björk från Seth & Östen samt Stefan Forsberg, Ulrika Wallin, Viktoria Walldin från White Arkitekter.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen