Kraftigt ras för arkitekter

 
Kraftigt ras för arkitekterFoto: Getty Images En tydlig avmattning syns nu i innovationssektorn. Det här visar Innovationsföretagens senaste konjunkturrapport Investeringssignalen. Nära 40 procent av arkitekt- och ingenjörsföretagen spår en minskad orderingång det närmaste halvåret.

- Inbromsningen beror framför allt på minskad efterfrågan från delar av fastighetssektorn. Byggande av bostäder, kontor och andra kommersiella lokaler är områden som drabbas hårt av den nuvarande konjunkturnedgången. Hos arkitektföretagen syns redan lägre beläggning och flera projekt har stoppats, säger Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Nära 40 procent av arkitekt- och ingenjörsföretagen väntar sig en minskad orderingång under det närmaste halvåret. Med undantag för pandemiåret 2020, är det första gången sedan 2009 som andelen företag som väntar sig en minskad orderingång är större än de som väntar sig en ökad. Arkitektföretagen har drabbats särskilt hårt.

- Som en konsekvens av nedgången uppger drygt en tredjedel av arkitektföretagen att de behövt minska sin personalstyrka under det gånga halvåret, vilket är en betydligt större andel än väntat. Det är en oroväckande utveckling som också väntas fortsätta. En tredjedel av arkitektföretagen uppger att de behöver säga upp medarbetare även det kommande halvåret, säger Elin Lydahl.


 

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen